Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tin v A vn hi -ha ngay 14
   2006-12-14 17:01:42    cri
Theo tin ai chung ti: ngay 13 gi ia phng, A vn hi -ha tip tuc thi u, oan th thao TQ a gianh c 10 huy chng vang trong cac cuc thi u trong ngay, xp th nht trong bang tng sp huy chng vi 147 huy chng vang.

Cac huy chng vang gianh c trong ngay cua oan TQ la cac mn qun vt, quyn Anh, nhay cu, xe ap, u kim, khuc cn cu va U-su.

oan Han Quc xp th 2 vi 51 huy chng vang, 51 huy chng bac va 77 huy chng ng. oan Nht xp th ba vi 49 huy chng vang, 68 huy chng bac va 73 huy chng ng.