Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tin v A vn hi trong ngay 15
   2006-12-15 17:06:50    cri

 

Theo tin ai chung ti: Ngay 14, gi ia phng, A vn hi -ha tip tuc din ra cac mn thi u. Sau khi kt thuc cac mn thi u trong ngay, oan Th thao TQ a gianh c 164 huy chng vang, vt s huy chng vang 150 huy chng gianh c tai A vn hi Bu-xan nm 2002.

Cac vn ng vin TQ a th hin xut sc trong cac cuc thi trong ngay, ca thay gianh c 17 huy chng vang trong cac mn xung Ca-i-c, U-su, nhay cu, bong nc v.v.

Tinh n ngay 14 gi ia phng, oan Th thao TQ tip tuc ng u bang tng sp huy chng vi 164 huy chng vang, 88 huy chng bac va 63 huy chng ng. oan Han Quc xp th 2 vi 58 huy chng vang, 53 huy chng bac va 82 huy chng ng. oan Nht xp th 3 vi 50 huy chng vang, 71 huy chng bac va 77 huy chng ng.