Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tin v A vn hi trong ngay 14-12
   2006-12-14 17:55:33    cri

 

Theo tin ai chung ti: Ngay 14 gi ia phng, A vn hi -ha se inh ra 39 huy chng vang, cac vn ng vin TQ co hy vong gianh c huy chng vang trong cac mn U-su, ua xe ap v.v. Sau khi kt thuc cac trn thi u trong ngay, oan th thao TQ co hy vong gianh c s huy chng vang nhiu hn A vn hi Bu-xan nm 2002 la 150 huy chng.

Tinh n khi a tin, oan th thao TQ tip tuc dn u v s huy chng vang va xp th nht trong bang tng sp huy chng vi 147 huy chng vang, 79 huy chng bac va 61 huy chng ng. oan Han Quc xp th 2 vi 51 huy chng vang, 51 huy chng bac va 77 huy chng ng. oan Nht xp th 3 vi 49 huy chng vang, 68 huy chng bac va 73 huy chng ng.