Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cu lng Trung Quc lai gianh chc v ich ng i nam tai A vn hi sau 16 nm.
   2006-12-06 14:41:40    cri
Theo tin ai chung ti: Cu lng Trung Quc co vi tri dn u chu A noi ring va th gii noi chung, th nhng co mt huy chng vang tai A vn hi ma oan Trung Quc cha tng gianh c trong 16 nm qua va ba ky A vn hi gn y, o la huy chng vang giai ng i nam tai A vn hi. Th nhng trong trn chung kt giai ng i lu lng nam A vn hi din ta ti ngay 5 tai -ha, i cu lng Trung Quc a thng i Han Quc vi ty s sit sao 3:2, gianh tm huy chng vang quan trong nay k t sau A vn hi Bc Kinh nm 1990.

Huy chng vang giai ng i cu lng nam s di quan trong la vi y la s th hin thc lc tng th cua mt nc trong mn nay. Giai ng i cu lng nam A vn hi s di quan trong la vi cac nc manh v mn cu lng u tp trung chu A. Trc cac i manh nh In--n-xi-a, Han Quc va Ma-lai-xi-a, i Trung Quc mun gianh huy chng vang giai ng i nam tai A vn hi la iu khng d dang. Tai A vn hi ln nay, i Trung Quc tng hai ln gp i In--n-xi-a trong vong u bang va ban kt, tuy thng ca hai trn nhng u rt cht vt.

Trong trn chung kt trc i manh Han Quc, cy vt Lm an s mt lun phat huy n inh cua i Trung Quc a bt ng thua cy vt Han Quc. Hai cy vt Trung Quc Quach Chn ng va Trinh Ba cung tht thu trong trn anh i, khin cho trn anh n cui cung la trn quyt inh thng thua. Trc tinh hinh gay cn nay, Bao Xun Lai, cy vt ra sn cui cung cua i Trung Quc a th hin mt cach rt n inh, thng i thu vi ty s 2:0, gianh lai tm huy chng vang ng i nam A vn hi cho i Trung Quc sau 16 nm.

Bao Xun Lai noi sau trn u rng "Ti co c c hi la cy vt ra sn cui cung cung rt co kich tinh, ti rt vui mng. Trong vong u bang, ti rt it co c hi ra sn vi t cach la cy vt anh n s 3. Rt may mn co c hi nay nn ti rt vui mng".

Gianh lai huy chng vang sau 16 nm co th noi hun luyn vin trng i Trung Quc Ly Vinh Ba la mt trong nhng ngi vui mng nht, bi vi co cng lao cua anh trong tm huy chng nay. Nm xa anh a cung ng i hin la hun luyn vin anh i in Binh Nghi tham gia tham gia trong cp anh i, cung vi cac cy vt khac gianh tm huy chng nay tai A vn hi Bc Kinh. Chinh vi vy ma cac cy vt Trung Quc u quyt tm gianh lai tm huy chng ma hun luyn vin cua minh a gianh c nm xa. Cp anh i nam s mt cua Trung Quc Thai Bn va Pho Hai Phong tng bi thua trong trn ban kt, nhng trong trn chung kt va trc s tht bai cua ng i Lm an, anh vn khng chun bc, phat huy n inh va cui cung gianh thng li. Thai Bn noi, a 16 nm ri, chung ti rt khat khao, bi vi k t khi hun luyn vin Ly Vinh Ba gianh c thng li trong ni dung anh i nam n nay i Trung Quc cha tng gianh thng li, bi vy moi ngi u co quyt tm".

i vi hun luyn vin trng Ly Vinh Ba ma noi, trinh cua i nam Trung Quc hin nay vt xa i nam 16 nm trc. ng noi, ti lam hun luyn vin cha y 16 nm, k t khi lam hun luyn vin n nay i Trung Quc cha bao gi gianh c chc v ich nay. Ln nay gianh c a chng minh thc lc cua i Trung Quc. Hn na ti cho rng: i Trung Quc rt ang khen ngi, ho a th hin y tri ngoan cng trong khi gp kho khn. Trong trn ban kt va chung kt u gp khng it kho khn, song cac vn ng vin a vt qua c, iu nay noi ln i Trung Quc a rt chin mui.