Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  A vn hi a lam thay i cuc sng cua ngi Ca-ta
   2006-12-11 15:34:16    cri

 

A vn hi ln th 15 ang t chc tai -ha chc chn la mt vic trong th i vi Ca-ta co khoang 800 nghin dn s. y khng chi vi A vn hi ln u tin t chc tai nc A-rp, iu quan trong hn la Ca-ta mong A vn hi -ha ln nay co th tr thanh ca s th hin minh vi th gii, ng thi tao c hi cho vic xin ng cai th vn hi mua he nm 2016. T sau ngay xin ng cai thanh cng A vn hi, chinh phu Ca-ta a bt u tin hanh moi cng tac chun bi cho A vn hi, t cac toa cao c moc ln t bai t trng n cac sn, nha th thao hang u th gii, trong 5 nm qua, moi th -ha u co nhng thay i su sc.

Ca-ta nm trn ban ban ao Ca-ta b bin ty nam vinh Pec-xich, thu -ha la bn cang ni ting vinh Pec-xich. No nguyn la mt thi trn nho chuyn anh bt ca, cung vi s phat trin cua cng nghip du mo Ca-ta, -ha a vn ln tr thanh thanh ph phn thinh mi phat trin.

Cung vi vic xin ng cai thanh cng A vn hi, -ha a xut hin nhiu thay i su sc. Hat-xan An A-li la ngi chinh gc -ha. Tuy my nm trc anh lun lu hoc tai My, nhng c cach ba thang anh lai v -ha thm ngi nha. Anh noi vi phong vin, -ha khng ngng xut hin bin i, chinh phu hang nm u bo nhiu tin phat trin xy dng cng trinh ha tng c s, xy dng -ha cung nh cac thi ln quc t khac.

Anh Hat-xan con cho phong vin bit, A vn hi a co anh hng su sc i vi cuc sng cua ngi -ha. Hin nay vic u tin cua anh va ban be sau khi v nha la ngi trc may truyn hinh on xem thi u A vn hi, c vu cho vn ng vin nc minh. A vn hi khin cuc sng cua ngi -ha cang thm phong phu. Do a xy nhiu cng trinh th thao, ngi -ha hin nay co nhiu ni tham quan mi.

1  2