Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
• i cu my n TQ mong i co s t pha 2006/12/14
Giai ng i cu my cua nam va n tai A vn hi -ha a din ra ngay 6 tai Cu lac b th thao Ha-xat -ha. Th nhng trong trn chung kt lai vng bong cac vn ng vin TQ ma vn la hai nc manh v cu my...
• Sc manh thn tng cua Lu Tng a thuc y phong trao in kinh chu A phat trin 2006/12/12
Ngay 11 gi ia phng, vn ng vin TQ Lu Tng-ng kim v ich Th vn hi, ngi lp ky luc th gii ni dung chay vt rao 110 met nam a co mt trn ng ua o cua sn vn ng Kha-li-pha A van hi -ha...
• Mi nm uc kim vn khng hi hn 2006/12/11
Ngay 10, gi ia phng, cuc thi cac mn in kinh A vn hi -ha vn tip tuc tin hanh, vn ng vin Trung Quc Lu Tinh oat tm huy chng vang mn chay 100 met rao n...
• Cu lng Trung Quc lai gianh chc v ich ng i nam tai A vn hi sau 16 nm. 2006/12/06
Cu lng Trung Quc co vi tri dn u chu A noi ring va th gii noi chung, th nhng co mt huy chng vang tai A vn hi ma oan Trung Quc cha tng gianh c trong 16 nm qua va ba ky A vn hi gn y...
• S th hin xut sc cua oan th thao Trung Quc c ca ngi rng rai 2006/12/05
Uy ban -lim-pich Quc gia, Ban T chc A vn hi Quang Chu va Ban T chc A vn hi mua ng Trng Xun Trung Quc ti ngay 4 gii ia phng a t chc bui chiu ai tai -ha. Cac uy vin Uy ban -lim-pich quc t ti d A vn hi...
• i bong ban nam va n Trung Quc gianh chc v ich tai A vn hi -ha 2006/12/04
Trong trn chung kt giai ng i bong ban A vn hi kt thuc ngay 3, i bong ban nam va n Trung Quc a thng i thu la Han Quc va Sin-ga-po cung vi ty s 3:0, gianh thc v ich. Tai A vn hi Bu-xan Han Quc 4 nm trc...
• Hun luyn vin Trung Quc tr thanh s gia giao lu th thao gia Trung Quc va Ca-ta 2006/12/01
ai hi Th thao chu A ln th 15 sp khai mac tai -ha, Thu Ca-ta. Trong hn 10 nm qua, Ca-ta a thc hin bc nhay vot vt bc trong cac linh vc kinh t-xa hi...Ca-ta cung nui tham vong ln trong linh vc th thao. iu ang noi la hin nay co rt nhiu hun luyn vin Trung Quc ang hoat ng si ni...
• Hng v A vn hi: Chun bi cho th vn hi Bc Kinh, phn u ln th bay ng u bang tng sp A vn hi-2 2006/11/28
Trinh trung binh cua i Trung Quc trong mt s mn c s con co khoang cach khng so vi trinh th gii, nhng lai co nhng im nhn ang mng. V ich 110 met rao nam th vn hi, ngi gi ky luc th gii Lu Tng nhanh chong tr thanh mt ngon c cua in kinh Trung Quc...
• Hng v A vn hi: Chun bi cho th vn hi Bc Kinh, phn u ln th bay ng u bang tng sp A vn hi-1 2006/11/27
Cac nc Chu A ngay 1 thang 12 bt u thi u tai A vn hi -ha ln th 15, cuc din oan th thao Trung Quc ng u bang tng sp A vn hi Pu-xan ln trc tip tuc ng u bang tng sp A vn hi ln nay se khng co bt c thay i gi...

Not Found!(404)