Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  i cu my n TQ mong i co s t pha
   2006-12-14 18:05:47    cri

 

Giai ng i cu my cua nam va n tai A vn hi -ha a din ra ngay 6 tai Cu lac b th thao Ha-xat -ha. Th nhng trong trn chung kt lai vng bong cac vn ng vin TQ ma vn la hai nc manh v cu my: Thai Lan va Vit Nam.

Ngay 10-12 a din ra mt trn ban kt cu my n. Ba vn ng vin cua i TQ la Chu Vinh Hng, Vng Kin Song va L Giai Giai tng gianh chc v ich Cup th gii nm 2006. Th nhng trong trn gp i manh Thai Lan ho a khng phat huy tt, thua ca hai hip vi ty s 11:21 va 10:21, khng lot vao chung kt.

Trong trn ban kt i, i TQ lai thua i Mi-an-ma vi ty s 1:2, cui cung chi gianh c huy chng ng.

Nh vy, mong mun co s t pha so vi huy chng bac tai A vn hi ln trc cua i cu my n TQ tai A vn hi -ha ln nay a tr thanh bong bong. Tng Th ky Lin oan Cu my TQ Dng Kit noi, tng lai phat trin cua mn Cu my TQ rt tt. Song do Cu my khng phai la mn thi u trong Th vn hi nn co rt it ngi chi mn th thao nay, bi vy trinh bt u co xu th trt dc sau khi at ti inh cao vao nm 2002.

ng Dng Kit cho bit, Cu my la mn th thao "Quc gia" cua Thai Lan, hang nm co hn 2 nghin vn ng vin tp luyn mn nay, trinh cua ho rt cao. Vic i Cu my Vit Nam co thanh tich ni bt tai A vn hi ln nay khng phai la ngu nhin. Ho la mt i chuyn nghip duy nht, co thi gian tp hun rt dai, hang nm u n Thai Lan tp hun t 6 n 10 thang. Co th noi ho a hoc hoi c nhng tinh hoa nht cua Cu my Thai Lan, cng thm phong cach c ao nn vt tri so vi i Thai Lan la iu di nhin.

1  2