Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mi nm uc kim vn khng hi hn
   2006-12-11 15:34:16    cri

 

Theo tin ai chung ti: Ngay 10, gi ia phng, cuc thi cac mn in kinh A vn hi -ha vn tip tuc tin hanh, vn ng vin Trung Quc Lu Tinh oat tm huy chng vang mn chay 100 met rao n vi thanh tich 12 giy 93, mt vn ng vin Trung Quc khac Phung Vn oat huy chng bac vi thanh tich 13 giy 10. i vi Phung Vn, y la tm huy chng cui cung trong cuc i th thao cua chi.

Sau khi vao trn u, Phung Vn xut phat phan ng nhanh nht, trc tin bt khoi vach xut phat, sau khi vt hang rao u tin Lu Tinh nhanh chong vt Phung Vn, hai vn ng vin Trung Quc tao thanh tp dn u trong thi u. Sau khi vt hang rao th t, u th cua hai vn ng vin Trung Quc a rt ro rang, Lu Tinh nh nhip gia cac rao n inh tip tuc m rng khoang cach vi Phung Vn, cui cung a trc tin v ich oat chc v ich, Phung Vn th nhi, vn ng vin Han Quc th ba.

1  2  3