Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thanh cng cua A vn hi -ha la nim vinh d cua chu A
   2006-12-15 17:27:35    cri
Theo tin ai chung ti: Trng oan th thao Trung Quc A vn Hi -ha, Cuc trng Tng cuc Th duc Th thao quc gia TQ Lu Bng ngay 15 noi, s thanh cng cua A vn hi -ha khng chi la nim kiu hanh cua Ca-ta, ma con la nim vinh d cua chu A.

Tai bui hop bao din ra tai -Ha, ng Lu Bng noi, A vn hi -ha la A vn hi u tin co cac mn thi u nhiu nht, quy m ln nht, va s ngi tham gia ng nht trong lich s A vn hi, cung la A vn hi u tin t chc tai mt quc gia A-rp. Nc chu nha Ca-ta a coi trong cao va t chc tuyt vi A vn hi ln nay vi tiu chun cua Th vn hi, a tao iu kin tham gia thi u tt ep cho cac vn ng vin cac nc va khu vc cua chu A.

ng noi, s thanh cng cua A vn hi -ha a cung cp kinh nghim b ich cho Trung Quc t chc nhng giai thi u quc t mang tinh tng hp.