Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  A vn hi -ha ln th 15 b mac
   2006-12-16 17:34:44    CRIonline

Theo tin ai chung ti: Ti 15, gi ia phng, A vn hi ln th 15 a b mac tai -ha, thu Ca-ta.

Hang chuc nghin vn ng vin n t 45 nc va khu vc a tham gia ngay hi th thao long trong cua Chu A ln nay, ca thay inh ra 424 tm huy chng vang. Sau khi kt thuc thi u trong 15 ngay, co 26 nc va khu vc a gianh c huy chng vang, 38 nc va khu vc oat c huy chng, trong o, oan th thao Trung Quc mt ln na ng u bang huy chng vang va bang tng sp huy chng vi thanh tich 165 tm huy chng vang, 88 tm huy chng bac va 63 tm huy chng ng, oan Han Quc va oan Nht xp nhi va ba. A vn hi ln nay ca thay pha 5 ky luc th gii, toan b san sinh trong mn c ta n, trong o co 4 ky luc do vn ng vin Trung Quc pha.

Ngoai ra, nha t chc A vn hi nh cng tac xut sc a gianh c s nht tri khen ngi cua cac oan th thao n tham d va phng tin truyn thng th gii.

A vn hi ln th 16 se t chc tai Quang Chu Trung Quc nm 2010 .