Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bang Tng Sp Huy Chng
   2006-12-15 18:10:41    cri

Nc                                    Vang              Bac             ng

1 Trung Quc                         165                88                63

2 Han Quc                             58                 53                82

3 Nht                                     50                 71                77

4 Ca-dc-xtan                          23                19                43

5 Thai Lan                               13                 15                26

6 I-ran                                     11                 15                22

7 U-d-b-ki-xtan                     11                 14                14

8 n                                   10                 18                26

9 ai Bc Trung Quc              9                  10                27

10 Ma-lai-xi-a                          8                  17                17

11 Ca-ta                                  8                  11                 11

12 Sin-ga-po                            8                    7                 12

13 A-rp X-ut                         8                   0                  6

14 Ba-ranh                                7                  10                 4

......

19 Vit Nam                             3                  13                   7