Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn ng vin bi li Xinh-ga-po bt ng oat huy chng vang
   2006-12-08 15:05:47    cri
Theo tin ai chung ti: Trong cuc thi mn bi bm 50 met n A vn hi -ha din ra ngay 7, vn ng vin bi li Xinh-ga-po Li Tao a gianh c tm huy chng vang bi li u tin cho Xinh-ga-po tai A vn hi ln nay, y cung la tm huy chng vang th hai cua oan th thao Xinh-ga-po tai A vn hi -ha.

Li Tao sinh ra trong mt gia inh dong doi bi li, b la Hun luyn vin trng i bi li tinh H Bc Trung Quc, me hin la Hun luyn vin bi li tai Xinh-ga-po. Li Tao bt u hoc bi t nm ln 5 tui, hin nay, tuy chi cao 1 met 60, nhng a c goi la "ca chun nho" cua Xinh-ga-po. Li Tao, 16 tui hin ang hoc tai ai hoc Th thao Xinh-ga-po, ngay thng, ln lp va tp luyn la ni dung chinh cuc sng ngay thng cua Li Tao tai Xinh-ga-po trong hai nm nay. Tuy hang ngay tp rt mt, song vi thich bi li, Li Tao vn cn rng chiu ng.

Co lao ng thi co thu hoach, tai ai hi th thao ng Nam A Ma-ni-la t chc thang 1 nm nay, Li Tao a oat thanh tich 4 huy chng vang 1 huy chng ng. Bao chi Xinh-ga-po a co s mong i rt cao i vi Li Tao gianh c thanh tich tt tai A vn hi ln nay. Ngi phu trach trang tin th thao Bao Lin hp bui sang Xinh-ga-po noi: "i vi Li Tao, chung ti a nhin thy tim nng cua c, c mi 16 tui, song my nm gn y tin b rt nhanh, c qua thc la mt vn ng vin bi li rt co tng lai."

Trong cuc thi bi bm 100 met n, Li Tao gianh c tm huy chng ng. Trong cuc thi ti ngay 7, Li Tao nhe nhom ra trn, oat tm huy chng vang, "trc thi u khng co sc ep gi, bi vi xinh-ga-po hoan toan khng t sc ep gi cho ti, ti a lot vao tp ba ngi ng u mn bi bm 100 met n, a hoan thanh nhim vu. Thc lc cua cac vn ng vin khac u rt manh, ti ln u tin i d A vn hi, hoan toan khng nghi n gianh c tm huy chng vang nay."

Ngi phu trach trang tin th thao Bao Lin hp bui sang Xinh-ga-po noi: "Ky thc mong i cua Xinh-ga-po chung ti i vi Li Tao la hai tm huy chng ng, tc la huy chng ng bi bm 50 met n va bi bm 100 met n. Trong mn bi bm 100 met trc o, c qua thc a oat huy chng ng. Huy chng vang bi bm 50 met, la mt bt ng i vi chung ti, bi vi trc o thanh tich cua c so vi thanh tich cua Chu A Phi va T Nghin Vi cua Trung Quc, thanh tich tt nht cua c con kem hai vn ng vin nay, bi vy y la mt s t pha rt ln i vi c, cung la mt t pha rt ln i vi bi li Xinh-ga-po, la tm huy chng vang u tin cua Xinh-ga-po trong 24 nm A vn hi k t sau nm 1982."

Nhin v tng lai, Li Tao sau khi oat tm huy chng vang a t t mt muc tiu khng ln khng nho cho minh, "Sp ti la thi u tai giai th gii, ti mong th hang cua minh co th nhich ln trc mt chut. Ti nht inh phi hp vi Hun luyn vin cua ti, mong lp c thanh tich tt hn. Th vn hi Bc Kinh hai nm sau, ti mong co th lot vao tp 8 vn ng vin ng u, sang tao lich s Xinh-ga-po."