Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
• Vi s co mt cua ho ma A vn hi cang thm c sc 2006/12/15
A vn hi ln th 15 a bc vao hi kt, s ua tranh trn sn u cua cac i manh a th hin v sc manh va s ep, trong khi o nhng oan th thao co trinh thi u tng i kem cung bng hanh ng...
• Chu tich Uy ban -lim-pich Quc gia Xri-lan-ca cam n s giup a phng din cua TQ 2006/12/13
Xri-lan-ca, mt quc ao khu vc Nam A a c 160 vn ng vin tham gia 25 mn thi u tai A vn hi -ha ln nay. Chu tich Uy ban -lim-pich Quc gia Xri-lan-ca Ph-ran- gn y tra li phong vn...
• A vn hi a lam thay i cuc sng cua ngi Ca-ta 2006/12/11
A vn hi ln th 15 ang t chc tai -ha chc chn la mt vic trong th i vi Ca-ta co khoang 800 nghin dn s. y khng chi vi A vn hi ln u tin t chc tai nc A-rp...
• Vn ng vin bi li Xinh-ga-po bt ng oat huy chng vang 2006/12/08
Theo tin ai chung ti: Trong cuc thi mn bi bm 50 met n A vn hi -ha din ra ngay 7, vn ng vin bi li Xinh-ga-po Li Tao a gianh c tm huy chng vang bi li u tin cho Xinh-ga-po tai A vn hi ln nay, y cung la tm huy chng vang th hai...
• B cuc th gii cua cu my a thay i 2006/12/07
Qua thi u quyt lit hn ba ting ng h, i cu my n Thai Lan ng nht Chu A nhiu nm ngay 6 trong trn chung kt tai A vn hi -ha, a bi i Vit Nam phat huy vt mc anh bai vi ti s 2:1...
• Chu tich Uy ban -lim-pich chu A anh gia cao A vn hi -ha 2006/12/06
Chu tich Uy ban -lim-pich chu A, hoang thn Pha-hat noi, ng cho rng A vn hi ln th 15 la mt ai hi th thao hay nht trong lich s chu A...
• Lc si Thong-xuc lai vit ln trang s huy hoang cho c ta Thai Lan 2006/12/05
Trong trn chung kt mn c ta hang cn 63 kg n tai A vn hi -ha din ra ngay 4, n lc si Thai Lan Thong-xuc trong ln c cui cung a chon trong lng 142 kg ma minh cha bao gi c thanh cng, th nhng chi a thanh cng vi ng tac gn nh hoan hao...
• Nc chu nha A vn hi Ca-ta anh gia tt oan th thao Trung Quc 2006/12/01
A vn hi ln th 15 ngay 1 thang 12 chinh thc khai mac tai -ha Ca-ta. Ca thay co hn 10 nghin vn ng vin n t 45 nc va khu vc Chu A se n tham gia thi u, tranh gianh hn 400 tm huy chng vang 39 mn. Trc ngay khai mac A vn hi, Tng th ky Uy ban -lim-pich Ca-ta, Pho chu tich Hi ng -lim-pich Chu A Sheikhe Saoud Bin Abdulrahman...
• A Vn hi -ha: Ln u tin din ra tai nc A-rp-2 2006/11/30
Ban t chc A Vn hi -ha a thit k l rc uc A Vn hi ln nay vi qui m ln nht trong lich s. Hoat ng rc uc A Vn hi -ha nm 2006 a din ra tai 15 quc gia va khu vc trong 55 ngay vi chng ng hn 50 nghin km. Ngon la thing ngay 10-10 ri -ha thu Ca-ta n chng u tin la n-, sau o ti cac nc va khu vc Han Quc, Phi-li-pin, Nht Ban, Bc Kinh, Quang Chu, Ma-cao va Hng Cng Trung Quc...
• A Vn hi -ha: Ln u tin din ra tai nc A-rp-1 2006/11/29
Ca-ta vi hn 700 nghin dn co th noi la quc gia nho nht ng cai A Vn hi t trc n nay, song Chinh phu Ca-ta va Ban t chc A Vn hi -ha lun nhn manh rng -ha se t chc mt A Vn hi hoan hao nht trong lich s...

Not Found!(404)