Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vi s co mt cua ho ma A vn hi cang thm c sc
   2006-12-15 18:11:16    cri
A vn hi ln th 15 a bc vao hi kt, s ua tranh trn sn u cua cac i manh a th hin v sc manh va cai ep, trong khi o nhng oan th thao co trinh thi u tng i kem cung bng hanh ng th hin y nghia quan trong khng kem gi v s co mt cua minh.

V khu vc Ty A, t A vn hi T-h-ran I-ran nm 1974 n nay a qua i 32 nm, A vn hi ln nay lai din ra tai khu vc Ty A. Vic Ca-ta, mt nc nho vi dn s khng y mt triu ng cai giai thi u quan trong nh vy a la mt s kin ang quan tm. Bn canh o cac vn ng vin Ty A cung thu c thanh tich ni bt tai A vn hi ln nay.

Ba mi hai nm qua, cac nc Ty A nh I-ran, A-rp X-ut, Ca-ta, Xy-ri lun xp ngi th 10 n 20 tai A vn hi, ngoai u th v cac mn bong va mt s mn khac ra, thc lc gianh chc v ich nhin chung la khng manh. Th nhng tinh hinh nay a co s thay i trong ngay hm nay, thc lc phn u gianh huy chng vang cua cac vn ng vin Ty A a c tng cng.

Hoc tp va nng cao trong thi u la mt thu hoach ln trong tham gia A vn hi ln nay. Tng Th ky Uy ban -lim-pich I-rc Hu-x-in Na-di noi "sau nay chung ti se c nhng vn ng vin xut sc nht tham gia, n luc o chung ti mong i I-rc khng nhng gianh c thanh tich tt trong mn c ta ma cung co s t pha trong cac mn khac".

Trong my chuc nm qua, Ap-ga-ni-xtan rt it co c hi tham gia cac giai thi u quc t. Sau khi Ta-li-ban sup , Ap-ga-ni-xtan tr lai vi A vn hi va Th vn hi. Tai A vn hi ln nay, oan th thao Ap-ga-ni-xtan a tham gia nhiu mn thi u va trong s 47 vn ng vin co hai gng mt phu n, ng thi a gianh c huy chng ng T-cun- hang cn 72 kg. Chu tich Uy ban -lim-pich Ap-ga-ni-xtan Xa-phi noi vi phong vin rng: s tham gia la iu quan trong nht. Ap-ga-ni-xtan la mt t nc hoan toan mi, du chi mt thanh cng rt nho trong mt mn thi nao o i vi chung ti cung la mt bc tin dai.

1  2