Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• A vn hi -ha ln th 15 b mac 2006/12/16

• Thanh cng cua A vn hi -ha la nim vinh d cua chu A 2006/12/15

• oan Th thao TQ hoan thanh tt ep nhim vu thi u tai A vn hi 2006/12/15

• Tin v A vn hi trong ngay 15 2006/12/15

• Tin v A vn hi trong ngay 14-12 2006/12/14

• Chum tin v A vn hi -ha trong ngay 13 2006/12/13

• Tin v A vn hi -ha ngay 12 2006/12/12

• Tin A vn hi -ha din ra ngay 11-12 2006/12/11

• Tin v A vn hi trong ngay 10-12 2006/12/10

• Chum tin v A vn hi 2006/12/09

• Tin A vn hi ngay 8-12 2006/12/08

• Tin tng hp v A vn hi -ha 2006/12/07

• i bong a n Trung Quc thng i Thai Lan mt cach nhe nhang 2006/12/01

• C o 5 sao php phi trong Lang A vn hi -ha 2006/11/30

• oan th thao Trung Quc n -ha 2006/11/29

• Trng oan th thao ai Bc Trung Quc Thai T Tc noi muc tiu thp nht 15 tm huy chng vang 2006/11/28

• Trn thi u u tin cua i tuyn bong a nam Trung Quc vn la i tuyn I-rc 2006/11/27

Not Found!(404)