B mac Ky hop th hai Quc hi Trung Quc khoa 11
Xem tip>>
Blog cua phong vin
Mn Linh, phong vin Ban Vit ng a tin v "Hai ky hop", tng a tin v -lim-pich Bc Kinh, v.v, ngi dn tit muc "Cu lac b tui tre".
Tin thi s
• "Nhn dn Nht bao" ng xa lun nhit lit chuc mng Ky hop th hai Quc hi Trung Quc khoa 11 thanh cng tt ep
• Cng s ai s quan Vit Nam tai Trung Quc anh gia cao cac chinh sach "Tam Nng" trong bao cao cng tac chinh phu Trung Quc
• Nhip bc cai cach th ch kinh t va chinh tri Trung Quc se khng chm lai bi anh hng cua khung hoang tai chinh
• Trung Quc a xy dng chinh sach cu th nhm giai quyt vic lam cho sinh vin va lao ng nng dn
• Liu tip tuc tip xuc vi at-lai hay khng iu then cht la phai xem at-lai co thin chi hay khng
• Chinh sach tai chinh tich cc la bin phap hu hiu nht nhm ng i vi khung hoang tai chinh
• Trung Quc chu trng cac nc thanh vin Quy Tin t Quc t cung ganh vac trach nhim
• Trung Quc yu cu My am bao an toan cho vn Trung Quc
Xem tip>>
Ban tin lin quan
• Thu tng n Gia Bao nhn manh Trung Quc tran y nim tin trong vic ng i vi khung hoang tai chinh
• Quc hi Trung Quc nu bt tinh cng khai va minh bach trong quyt sach
Xem tip>>
i thoai trc tuyn

Chng trinh phat thanh i thoai trc tuyn gia Ban Ting Vit Nam ai Phat thanh Quc t Trung Quc va Bao in t ai Ting noi Vit Nam phi hp t chc a thu c thanh cng tt ep. y la ln u tin Ban Ting Vit Nam ai Phat thanh Quc t Trung Quc va ai Ting noi Vit Nam phi hp t chc cuc i thoai trc tuyn gia hai u cu Bc Kinh va Ha Ni. Ban Ting Vit Nam CRI phu trach xy dng chng trinh va ai Ting noi Vit Nam danh cho s phi hp manh me.

Anh v ky hop Quc hi

• Cuc hop bao cua Thu tng Trung Quc n Gia Bao 2009/03/13

• Cuc hop bao cua Thu tng Trung Quc n Gia Bao 2009/03/13

• Cuc hop bao cua Thu tng Trung Quc n Gia Bao 2009/03/13

• B mac Ky hop th 2 Quc hi Trung Quc khoa 11 2009/03/13
Xem tip>>
Anh v ky hop Chinh hip

• Hat Quc ca 2009/03/12

• Mt s uy vin Chinh hip tham quan trin lam Ty Tang 2009/03/12

• B mac Hi nghi Chinh Hip Trung Quc 2009/03/12

• Uy vin Lu Tng tham gia phin thao lun nhom Ky hop th 2 Chinh hip Trung Quc khoa 11 2009/03/11
Xem tip>>
Bao cao cng tac Chinh phu
Xem toan b ni dung>>
Cu chuyn Hai Ky hop
• M rng kich cu, thuc y tiu dung
• Tim hiu xu hng phat trin kinh t Trung Quc qua cac con s
• Trung Quc ht sc coi trong vn an toan v sinh thc phm
• Nm nay Trung Quc ra sc thuc y vic lam
• Bao cao cng tac Chinh phu th hin nim tin, chu trong dn sinh
• Ca th gii quan tm hai Ky hop Trung Quc
Giai thich con s
• Giai thich con s: 850 ty kinh phi cai cach y t mi
• Giai thich con s: 4000 ty
Xem tip>>
Binh lun v Hai ky hop
• Cng s ai s quan Vit Nam tai Trung Quc anh gia cao cac chinh sach "Tam Nng" trong bao cao cng tac chinh phu Trung Quc
• Cac phng tin truyn thng nc ngoai quan tm Bao cao cng tac cua Uy ban Thng vu Quc hi Trung Quc
Xem tip>>
T liu v Hai ky hop
• Vai net v Hi nghi Chinh tri hip thng Nhn dn Trung Quc
• Ch ai hi ai biu nhn dn TQ
Xem tip>>
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.16 A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040