Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Hi nghi Thng inh ng A ln th ba t chc tai Xin-ga-po 2007/11/21
Xem tip>>
• Thu tng n Gia Bao kt thuc chuyn thm chinh thc Xin-ga-po va v n Bc Kinh m 21 2007/11/22
• Thu tng Trung Quc n Gia Bao ri Xin-ga-po v nc 2007/11/21
• Thu tng Trung Quc trinh bay chu trng chinh sach v bin i khi hu tai Hi nghi cp cao ng A 2007/11/21
• Hai nc Trung Quc va Mi-an-ma ky kt phng an hanh ng trng cy thay th cy anh tuc 2007/11/21
• Hi nghi Thng inh ng A ln th ba t chc tai Xin-ga-po 2007/11/21
• Tng th ky Ban Ki Mun chuc mng nha lanh ao cac nc ASEAN ky "Hin chng ASEAN" 2007/11/21
• Trung Quc va ASEAN tng cng hp tac an ninh y t 2007/11/21
Xem tip>>

• Thu tng n Gia Bao d hi nghi cp cao ng A ln th 3

• Thu tng n Gia Bao hi am vi Thu tng n Sin-g

• Hi nghi cp cao ASEAN vi Trung Quc, Nht Ban va Han Quc ln th 11 din ra tai Xin-ga-po

• Thu tng n Gia Bao hi am vi Tng thng In--n-xi-a

• Thu tng n Gia Bao d hi nghi nha lanh ao Trung Quc va ASEAN ln th 11

• Thu tng n Gia Bao hi am vi Tng thng Phi-li-pin A-r-gi

• Thu tng n Gia Bao hi am vi Thu tng Niu-di-ln

• Hi nghi nha lanh ao Trung Quc, Nht, Han Quc ln th 8 t chc tai Xin-ga-po
Xem tip>>
Cac bai binh lun
• B trng Ngoai giao Trung Quc Dng Khit Tri cho rng chuyn thm Xin-ga-po cua Thu tng n Gia Bao a su sc s tin cy va hp tac gia Trung Quc va ASEAN 2007/11/22
• Trung Quc cam kt se ganh vac trach nhim xng ang trong vic ng i vi bin i khi hu 2007/11/22
Xem tip>>
T liu tng quan
• Quan h i tac Trung Quc-ASEAN thit lp tron 15 nm 2007/11/21
• Hi nghi cp cao v thng mai va u t Trung Quc-ASEAN 2007/11/21
• Gii thiu khai quat v Hi ch Trung Quc-ASEAN 2007/11/21
• Quan h Trung Quc-ASEAN 2007/11/21
• Hip hi cac nc ng Nam A -- ASEAN 2007/11/21
Xem tip>>