Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

Chu tich H Cm ao hi kin ngi phu trach cua T chc chng trinh nha va mi trng Lin hp quc
More>>
• Chu tich H Cm ao tr v Bc Kinh sau chuyn thm chinh thc nm nc 2006/04/30
• Chu tich H Cm ao hi kin ngi phu trach cua T chc chng trinh nha va mi trng Lin hp quc 2006/04/29
• Nha lanh ao Trung Quc va K-ni-a nht tri ng y tip tuc su sc s hp tac hu nghi hai nc 2006/04/28
• Nha lanh ao Trung Quc va K-ni-a t chc hi am 2006/04/28
• Chu tich H Cm ao n Nai-r-bi bt u thm chinh thc K-ni-a 2006/04/28
More>>
Lng Kinh

• Nha lanh ao hai nc Trung Quc va Ni-gi-ri-a t chc hi am

• Chu tich H Cm ao ln lt tip thu tng, chu tich thng va ha nghi vin Ma-rc

• Chu tich H Cm ao hi am vi quc vng Ma-rc M-ham-met 6

• Chu tich H Cm ao tip thai t kim pho thu tng A-rp X-ut
More>>
Thi S
• Ngoai trng Ly Triu Tinh gii thiu thanh qua at c trong chuyn thm bn nc cua chu tich H Cm ao 2006/04/30
Ngay 29 , chu tich Nc TQ H Cm ao a thm chinh thc bn nc A-rp X-ut , Ma-rc , Ni-gi-ri-a va K-ni-a . Trc khi kt thuc chuyn thm , ngoai trng TQ Ly Triu Tinh thap tung chu tich H Cm ao i thm bn nc a tra li phong vn cua phong vin...
• Chu tich H Cm ao thm tru s Lin hp quc Nai-r-bi 2006/04/29
Ngay 28 thang 4 , tru s Lin hp quc t tai Nai-r-bi , thu K-ni-a vang dy ting ca khoan khoai vui ti on chao chu tich Nc TQ H Cm ao ang thm chinh thc nc nay ...
• Chu tich H Cm ao nu ra chu trng sau im v phat trin quan h hp tac mang tinh xy dng gia TQ va My 2006/04/21
"Nhim vu cp bach nht va hin thc nht cua TQ la tp trung sc lc vao vic phat trin kinh t , khng ngng cai thin mc sng cua nhn dn . TQ thit tha mong co mi trng quc t hoa binh...
• Chu tich H Cm ao phat biu din vn v quan h kinh t thng mai Trung My 2006/04/20
K t TQ va My thit lp quan h ngoai giao t nm 1979 n nay , quan h kinh t thng mai hai nc phat trin nhanh chong , kim ngach mu dich hai chiu tng gp hn 80 ln...
More>>