Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Hi nghi ln th 7 cac nha lanh ao Trung Quc, Nht, Han Quc ra Thng cao bao chi chung
Xem tip>>
• Ngoai trng Ly Triu Tinh noi chuyn thm Phi-lip-pin cua Thu tng n Gia Bao thu c thanh qua rc r 2007/01/16
• Thu tng n Gia Bao kt thuc chuyn thm Phi-li-pin v n Bc Kinh 2007/01/16
• Thu tng n Gia Bao hi am vi Tng thng A-r-gi 2007/01/16
• Thu tng n Gia Bao hi am vi Tng thng Arroyo 2007/01/15
Xem tip>>
Chum anh hi nghi

• Thu tng n Gia Bao ky hip c

• Thu tng n Gia Bao hi am vi Tng thng Arroyo

• Thu tng Trung Quc n Gia Bao a ti Ma-ni-la

• Thu tng n Gia Bao ti Ma-ni-la bt u chuyn thm chinh thc Phi-lip-pin

• Thu tng n Gia Bao noi Hp tac ng A cn phai la s hp tac thc hin phat trin va phn thinh khu vc

• Thu tng n Gia Bao tip Thu tng -xtry-li-a

• Thu tng Trung Quc n Gia Bao tip Thu tng thu tng n Sinh

• Hi nghi nha lanh ao ASEAN-Trung Quc Nht va Han Quc ln th 10 din ra tai Cebu

• Hi nghi nha lanh ao Trung Quc, Nht va Han Quc ln th 7 din ra tai Cebu Phi-lip-pin

• Thu tng Trung Quc n Gia Bao tip Thu tng Nht Abe Shinzo
Ban tin lin quan
• Ngoai trng Ly Triu Tinh noi chuyn thm Phi-lip-pin cua Thu tng n Gia Bao thu c thanh qua rc r 2007/01/16
• Trung Quc ung h ASEAN phat huy vai tro chu ao trong s hp tac ng A 2007/01/16
• Hi nghi nha lanh ao Trung Quc, Nht, Han Quc ln th 7 t chc tai Phi-li-pin 2007/01/15
• Thu tng n Gia Bao trinh bay quan im i vi s hp tac ng A 2007/01/15
• Chuyn thm Phi-li-pin cua Thu tng Trung Quc n Gia Bao co y nghia quan trong 2007/01/12
Xem tip>>
Bi canh
• Tinh hinh khai quat Phi-pi-pin
Lanh ao quan trong nha nc: Tng thng A-r-y, thang 6 nm 2004 tai c c; Pho tng thng Guy-g-na, nhm chc thang 2 nm 2001; Chu tich Ha nghi vin V-n-xi-a, thang 7 nm 1992 n thang 6 nm 1998 gi chc Chu tich Ha nghi vin, thang 7 nm 2001 lai c bu lam Chu tich Ha nghi vin...
• Cac hi nghi nha lanh ao ASEAN va Trung Quc (10+1) t trc n nay
Ngay 16 thang 12 nm 1997, hi nghi khng chinh thc nha lanh ao ASEAN va Trung Quc ln u tin t chc tai Cu-a-la Lm-p, Chu tich nc Trung Quc Giang Trach Dn n d. Hai bn a ra Tuyn b chung cuc gp thng inh Nguyn thu Nc Cng hoa nhn dn Trung Hoa va cac nc ASEAN...
Xem tip>>