Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
Chu tich H Cm ao bay to Trung Quc nguyn li keo kinh t Pa-ki-xtan phat trin qua s phat trin cua nc minh
Xem tip>>>>>
• Chu tich Nc TQ H Cm ao ln lt hi am hoc hi kin Tng thng va Thu tng Pa-ki-xtan 2006/11/25
• Chu tich H Cm ao ti Lahore tip tuc chuyn thm chinh thc Pa-ki-xtan 2006/11/25
• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng Mu-xa-rap 2006/11/24
• i su phat trin quan h kinh t-thng mai gia Trung Quc va n , thc hin hai bn cung co li, cung thng 2006/11/24
Xem tip>>>>>
Cac bc anh chuyn thm

• Chu tich H Cm ao ti I-xla-ma-bat

• Phat biu tai Hi nghi cp cao hp tac kinh t-thng mai u t va Din an cac tng giam c Trung Quc n

• Chu tich H Cm ao tip cac nha lanh ao cac chinh ang canh ta cua n

• Chu tich H Cm ao tip nha lanh ao ky cu cua ang Nhn dn n Advani

• Chu tich H Cm ao tip cac ai biu thanh nin Trung Quc va n

• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng n Ca-lam

• Chu tich H Cm ao hi am vi Thu tng n Man-m-han Xinh

• Chu tich H Cm ao ti Niu -li bt u chuyn thm chinh thc n

• Chu tich H Cm ao hi kin chu tich Quc hi Lao

• Chu tich nc Trung Quc H Cm ao tip thu tng Lao
Xem tip>>>>>
Hi nghi APEC 2006
• Chu tich H Cm ao phat biu tai hi nghi thng inh nha lanh ao cng thng APEC 2006/11/17
• Cac nha lanh ao APEC nm nay mc ao dai Vit Nam 2006/11/17
• Hi nghi nha lanh ao gii cng thng T chc APEC khai mac 2006/11/17
• Hi nghi cp B trng APEC ln th 18 b mac va ra Tuyn b chung 2006/11/16
• B trng Ly Triu Tinh d hi nghi cp B trng ln th 18 APEC 2006/11/16
Xem tip>>>>>
Cuc gp cp cao
• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng Mu-xa-rap 2006/11/24
• Chu tich Nc Trung Quc H Cm ao ln lt tip cac nha lanh ao ang nhn dn n va cac chinh ang canh ta 2006/11/23
• Chu tich H Cm ao hi kin Tng thng n Kalam 2006/11/22
Xem tip>>>>>
Ban tin thi s
• Ct mc mi quan h hu nghi lang ging gia Trung Quc vi cac nc xung quanh 2006/11/27
• i su phat trin quan h kinh t-thng mai gia Trung Quc va n , thc hin hai bn cung co li, cung thng 2006/11/24
• Tay trong tay m rng hp tac, cung nhau kin tao tng lai ti ep 2006/11/23
Xem tip>>>>>
anh gia cac bin
• Ct mc mi quan h hu nghi lang ging gia Trung Quc vi cac nc xung quanh 2006/11/27
• Hai nc Trung Vit ra Tuyn b chung 2006/11/17
• Lam th nao khin T chc APEC tr thanh ai gia inh dat dao sc sng 2006/11/17
• Cac phng tin truyn thng Vit Nam cho rng , chuyn thm Vit Nam cua Chu tich H Cm ao a quan h hai nc ln tm cao mi 2006/11/17
Xem tip>>>>>
T liu bi canh
• Vai net v Din an hp tac kinh t Chu A-Thai binh dng 'APEC' 2006/11/16
• C ch vn hanh cua Din an hp tac kinh t Chu A-Thai binh dng A-pch 2006/11/16
• Quan h chinh tri gia Trung Quc va Vit Nam 2006/11/15
• Quan h song phng Trung Quc va Vit Nam 2006/11/15
Xem tip>>>>>