Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

Quy� vi� va� ca�c ba�n thi�nh gia� th�n m��n,��� ca�c ba�n hi��u bi��t h�n n��a v�� ti�nh T�� Xuy�n t��i �e�p, k�� t�� nga�y 17-11-2008 �a�i chu�ng t�i se� t�� ch��c cu��c thi ti�m hi��u du li�ch mang t�n "�e�p �� T�� Xuy�n" v��i loa�t ba�i pha�t t�� th�� Hai ���n th�� Sa�u tu��n na�y. Trong �o� se� n�u ra 5 c�u ho�i ��� ca�c ba�n tra� l��i. Chu�ng t�i se� bi�nh cho�n ra ca�c gia�i nh��t, nhi�, ba va� gia�i ���c bi��t. Nh��ng ba�n gia�nh ����c gia�i ���c bi��t se� ����c m��i ���n T�� Xuy�n, Trung Qu��c tham quan du li�ch, mo�i chi phi� do �a�i chu�ng t�i �a�i tho�. Nh�n di�p na�y cu�ng xin th�ng ba�o m��t tin vui v��i ca�c ba�n, co� m��t ba�n thi�nh gia� Vi��t Nam �a� �oa�t gia�i ���c bi��t trong cu��c thi ti�m hi��u du li�ch mang t�n "�e�p �� Qua�ng T�y", va� se� ����c m��i ���n Trung Qu��c tham quan du li�ch va�o cu��i tha�ng na�y. Chu�ng t�i xin chu�c ca�c ba�n gia�nh ����c tha�nh ti�ch t��t trong cu��c thi l��n na�y. Ba�i d�� thi xin g��i theo ca�c �i�a chi�: Ban Vi��t ng�� �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c, s�� b�u chi�nh 100040, ho��c Pho�ng V�n ho�a �a�i s�� Qua�n Trung Qu��c ta�i Vi��t Nam, 46 Hoa�ng Di��u, Ha� N��i. Ho�m th� �i��n t��: vie@cri.com.cn.


• Tre bi��n

• Nu�i B��n c� ga�i

• Nga Mi S�n

• G��u me�o Ngo�a Long T�� Xuy�n
Xem Ti��p>>
• �e�p �� T�� Xuy�n - V: ��m th��c T�� Xuy�n kh��p thi�n ha�
C�u ho�i cu�a chu�ng t�i h�m nay la�: Ng���i T�� Xuy�n thi�ch kh��u vi� gi�?
T�� Xuy�n ����c ng���i Trung Qu��c c�ng nh��n la� thi�n ����ng ��m th��c, la� m��t trong b��n tr���ng pha�i ��m th��c l��n cu�a Trung Qu��c, ��m th��c T�� Xuy�n �a� n��i ti��ng b��i ca�ch n��u n���ng ���c �a�o va� mu�i vi� �i�a ph��ng ���m �a� cu�a no�....
• �e�p �� T�� Xuy�n - IV:Nghi T�n �m��t ng�i tha�nh ��� nh��t b�n s�ng Tr���ng Giang

Tr���c h��t, xin ���t c�u ho�i: B�� phim na�o �oa�t gia�i �-xca la� ����c quay ta�i r��ng tre Thu�c Nam?.
Trong b�� phim "Ngo�a h�� ta�ng long" t��ng �oa�t gia�i � xca n�m 2001 v�� phim ngoa�i ng�� hay nh��t, co� m��t pha �a�nh trong r��ng tru�c khi��n ng���i xem pha�i t��m t��c khen ng��i. Gi��a r��ng tru�c xanh th��m r��ng bao la, co� m��t phu� n�� nhe� nha�ng nh� chim, �ang giao ���u v��i m��t cao thu� nam tr�n ca�nh tru�c,

• �e�p �� T�� Xuy�n - III: "Qu� h��ng" G��u Me�o --- Khu ba�o t��n thi�n nhi�n Ngo�a Long T�� Xuy�n
Ca�c ba�n th�n m��n, trong nh��ng ba�i tr���c, chu�ng t�i �a� gi��i thi��u v��i ca�c ba�n Phong ca�nh ���c s��c nh��t cu�a T�� Xuy�n, tin r��ng ca�c ba�n �a� n��m ����c s� b�� y� nghi�a cu��c thi "�e�p �� T�� Xuy�n" na�y. H�m nay chu�ng t�i tro�ng �i��m gi��i thi��u G��u Me�o - ���ng v��t bi��u t���ng cu�a ti�nh T�� Xuy�n Trung Qu��c. Chu�ng t�i se� m��i ca�c ba�n t��i th�m Khu ba�o t��n thi�n nhi�n Ngo�a Long, ca�ch tha�nh ph�� Tha�nh �� h�n 100 km, cu�ng la� qu� h��ng cu�a G��u Me�o. C�u ho�i trong ba�i na�y la� : Co� bao nhi�u chu� G��u me�o da� sinh trong Khu ba�o t��n thi�n nhi�n Ngo�a Long ?
• �e�p �� T�� Xuy�n - II:  Ha�nh h��ng nu�i Nga Mi va� nu�i La�c S�n
Y��n Hoa xin m��i quy� vi� cu�ng ti�m hi��u v�� v�n ho�a ph��t gia�o tr�n nu�i Nga Mi va� nu�i La�c S�n. ��� cho chuy��n th�m cu�a chu�ng ta co� ��n t���ng s�u s��c h�n, Y��n Hoa tr���c ti�n ��a ra c�u ho�i: Nu�i Nga Mi co� pha�i la� m��t trong nh��ng tha�nh �i�a ph��t gia�o cu�a Trung Qu��c hay kh�ng?
• �e�p �� T�� Xuy�n - I: Du ngoa�n �� thi�n ����ng n�i ha� gi��i
H�m nay, Duy Hoa xin gi��i thi��u ba�i ���u ti�n trong loa�t ba�i cu��c thi "�e�p �� T�� Xuy�n". Tr���c khi b��t ���u n��i dung h�m nay, Duy Hoa xin n�u ra c�u ho�i: C��u Tra�i C�u va� khu Hoa�ng Long co� pha�i ���u la� Di sa�n Thi�n nhi�n Th�� gi��i hay kh�ng? 
Xem Ti��p>>
Kha�i qua�t v�� T�� Xuy�n
• Gi��i thi��u s� l���c v�� T�� Xuy�n
Ti�nh T�� Xuy�n go�i t��t la� Xuy�n ho��c Thu�c, n��m �� phi�a T�y Nam Trung Qu��c, th���ng du s�ng Tr���ng Giang, la� m��t trong nh��ng ti�nh n��i �i�a Trung Qu��c. Phi�a ��ng gia�p v��i tha�nh ph�� Tru�ng Kha�nh....
• Ti�nh hi�nh d�n t��c ti�nh T�� Xuy�n
T�� Xuy�n la� m��t ti�nh nhi��u d�n t��c, ngoa�i d�n t��c Ha�n ra, co� 14 d�n t��c anh em la� Di, Ta�ng, Th�� Gia, Me�o, Kh��ng, H��i, M�ng C��, Li-su, Ma�n, Na-xi, Bu-y, Ba�ch, Tha�i, Choang.....
• Gi��i thi��u li�ch s��, du li�ch, ��m th��c Tha�nh ��
Tha�nh �� la� tha�nh ph�� ti�nh ly� ti�nh T�� Xuy�n, n��m �� mi��n T�y B��c b��n �i�a T�� Xuy�n, t��ng di��n ti�ch toa�n tha�nh ph�� la� 12 nghi�n 300 km vu�ng, t��ng d�n s�� 9 tri��u 892 nghi�n ng���i....