Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

Quy vi va cac ban thinh gia thn mn, cac ban hiu bit hn na v tinh T Xuyn ti ep, k t ngay 17-11-2008 ai chung ti se t chc cuc thi tim hiu du lich mang tn "ep T Xuyn" vi loat bai phat t th Hai n th Sau tun nay. Trong o se nu ra 5 cu hoi cac ban tra li. Chung ti se binh chon ra cac giai nht, nhi, ba va giai c bit. Nhng ban gianh c giai c bit se c mi n T Xuyn, Trung Quc tham quan du lich, moi chi phi do ai chung ti ai tho. Nhn dip nay cung xin thng bao mt tin vui vi cac ban, co mt ban thinh gia Vit Nam a oat giai c bit trong cuc thi tim hiu du lich mang tn "ep Quang Ty", va se c mi n Trung Quc tham quan du lich vao cui thang nay. Chung ti xin chuc cac ban gianh c thanh tich tt trong cuc thi ln nay. Bai d thi xin gi theo cac ia chi: Ban Vit ng ai Phat thanh Quc t Trung Quc, s bu chinh 100040, hoc Phong Vn hoa ai s Quan Trung Quc tai Vit Nam, 46 Hoang Diu, Ha Ni. Hom th in t: vie@cri.com.cn.


• Tre bin

• Nui Bn c gai

• Nga Mi Sn

• Gu meo Ngoa Long T Xuyn
Xem Tip>>
• ep T Xuyn - V: m thc T Xuyn khp thin ha
Cu hoi cua chung ti hm nay la: Ngi T Xuyn thich khu vi gi?
T Xuyn c ngi Trung Quc cng nhn la thin ng m thc, la mt trong bn trng phai m thc ln cua Trung Quc, m thc T Xuyn a ni ting bi cach nu nng c ao va mui vi ia phng m a cua no....
• ep T Xuyn - IV:Nghi Tn mt ngi thanh nht bn sng Trng Giang

Trc ht, xin t cu hoi: B phim nao oat giai -xca la c quay tai rng tre Thuc Nam?.
Trong b phim "Ngoa h tang long" tng oat giai xca nm 2001 v phim ngoai ng hay nht, co mt pha anh trong rng truc khin ngi xem phai tm tc khen ngi. Gia rng truc xanh thm rng bao la, co mt phu n nhe nhang nh chim, ang giao u vi mt cao thu nam trn canh truc,

• ep T Xuyn - III: "Qu hng" Gu Meo --- Khu bao tn thin nhin Ngoa Long T Xuyn
Cac ban thn mn, trong nhng bai trc, chung ti a gii thiu vi cac ban Phong canh c sc nht cua T Xuyn, tin rng cac ban a nm c s b y nghia cuc thi "ep T Xuyn" nay. Hm nay chung ti trong im gii thiu Gu Meo - ng vt biu tng cua tinh T Xuyn Trung Quc. Chung ti se mi cac ban ti thm Khu bao tn thin nhin Ngoa Long, cach thanh ph Thanh hn 100 km, cung la qu hng cua Gu Meo. Cu hoi trong bai nay la : Co bao nhiu chu Gu meo da sinh trong Khu bao tn thin nhin Ngoa Long ?
• ep T Xuyn - II:  Hanh hng nui Nga Mi va nui Lac Sn
Yn Hoa xin mi quy vi cung tim hiu v vn hoa pht giao trn nui Nga Mi va nui Lac Sn. cho chuyn thm cua chung ta co n tng su sc hn, Yn Hoa trc tin a ra cu hoi: Nui Nga Mi co phai la mt trong nhng thanh ia pht giao cua Trung Quc hay khng?
• ep T Xuyn - I: Du ngoan thin ng ni ha gii
Hm nay, Duy Hoa xin gii thiu bai u tin trong loat bai cuc thi "ep T Xuyn". Trc khi bt u ni dung hm nay, Duy Hoa xin nu ra cu hoi: Cu Trai Cu va khu Hoang Long co phai u la Di san Thin nhin Th gii hay khng? 
Xem Tip>>
Khai quat v T Xuyn
• Gii thiu s lc v T Xuyn
Tinh T Xuyn goi tt la Xuyn hoc Thuc, nm phia Ty Nam Trung Quc, thng du sng Trng Giang, la mt trong nhng tinh ni ia Trung Quc. Phia ng giap vi thanh ph Trung Khanh....
• Tinh hinh dn tc tinh T Xuyn
T Xuyn la mt tinh nhiu dn tc, ngoai dn tc Han ra, co 14 dn tc anh em la Di, Tang, Th Gia, Meo, Khng, Hi, Mng C, Li-su, Man, Na-xi, Bu-y, Bach, Thai, Choang.....
• Gii thiu lich s, du lich, m thc Thanh
Thanh la thanh ph tinh ly tinh T Xuyn, nm min Ty Bc bn ia T Xuyn, tng din tich toan thanh ph la 12 nghin 300 km vung, tng dn s 9 triu 892 nghin ngi....