Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Gii thiu lich s, du lich, m thc Thanh
   2008-11-21 16:20:40    cri

Thanh la thanh ph tinh ly tinh T Xuyn, nm min Ty Bc bn ia T Xuyn, tng din tich toan thanh ph la 12 nghin 300 km vung, tng dn s 9 triu 892 nghin ngi, trong o dn s phi nng nghip la 3 triu 185 nghin ngi. Thanh nm vung khi hu cn nhit i gio mua, nhit lng phong phu, lng nc ma di dao, bn mua ro rt, ma nong cung thi ky, co li cho phat trin nng nghip.

La mt thanh ph, vi tri ia ly cua Thanh t xa n nay trai qua bao thng trm u khng co thay i, co th noi y cung la mt ky tich trong lich s cac thanh ph trn th gii. Thanh trong qua trinh phat trin a co nhiu tn goi ep. Thi ng Han (t nm 25 n nm 220 sau Cng nguyn) vi dt gm phat trin, tng m c quan chuyn trach "Quan gm" quan ly, nn c goi la "Thanh Quan gm" hay "Thanh gm". Nm cui Ty Han (nm th 8 sau Cng nguyn) Thanh va Lac Dng, Han an, Lm Tri, Uyn Thanh cung c goi la "Ngu qun" (qun y y la quan ly thi trng), tr thanh mt trong nm thanh ph thng mai cua Trung Quc. Vua Hu thuc thi Ngu ai (nm 933-nm 965 sau Cng nguyn) cho trng phu dung trn tng thanh, nn c goi la "Thanh Phu dung" hay "Dung Thanh". n thi Tng (nm 960-nm 1279 sau Cng nguyn ), vi trinh kinh t tng hp ng u toan quc, ngi luc o co s anh gia "nht Dng nhi Ich", cung ni ting vi Dng Chu co tin li cua bn cang vn tai ng sng. T sau hn 2000 nm trc Thai thu Tn Thuc Ly Bng chu tri xy dng cng trinh thuy li Giang Yn ni ting th gii, khu vc Thanh t o "nc han tuy ngi, khng bit oi ngheo", c goi la nc Thin Phu.

im du lich co: Phu thao ng (Nha tranh Phu ), Vo Hu T (n th Vo Hu ), M Vng Kin, Lng Thuc Vng, Vin Vn Thu, Cung Thanh Dng, m Bach Hoa, chua Chiu Giac, chua ai T, Nha Bao tang tinh T Xuyn, doc tuyn ng sng Phu Nam, Cng vin Vong Giang, vn Bach thu Thanh , Cng vin giai tri Thanh , Cng vin Nhn dn, Cng vin ngoai phia Nam, Cng vin Tn Hoa, nui Thap T, nui Phng Hoang, Bach Cng Yn, h Long Tuyn, h nc m Hc Long, H Triu Dng, Ngn Xng Cu, n th Vong Sung, chua Bao Quang, h Qu, Cu Trai Cu, nui Cu Phong, Giang Yn, nui Thanh Thanh, Mi-ra-luo, nui Bn c gai, nui tuyt Ty Linh.

"Thu i chi Ty Thuc, t xa nht thin ha". Thang ging, thang hai hang nm cung Thanh Dng co m hi hoa ng va hi hoa, thang ba Long Tuyn co hi hoa ao, thang bn Giang Yn co hi tha nc Thanh Minh, hi Mc Lan Tn , hi mu n Banh Huyn trong thang trong xun, hi ua thuyn rng Tn Tn, Kim ng trong Tt oan Ngo, hi thi hat n th Vong Sung Bi Huyn u mua ha, hi hoa qu Tn thang 9, phn ln u co c im kt hp gia thng thc ngh thut vi bun ban nng san phm. Hi hoa ng la mt th tuyt c xa nhng thng mi me trong ngh thut Thanh , lich s cua no co th tim v thi nha ng hn mt nghin nm trc, t chc t ngay mung 1 n ngay 15 thang ging m lich hang nm, lun lu truyn cho n nay. Hi hoa ng vi chu 12 con Giap nm xa, thit k ra nhiu loai en mun mau mun ve, du khach thng thc. Hi hoa mi nm t chc mt ln a din bin t ch hoa thi xa, ung ky la ngay 15 thang 2 m lich hang nm, trc sau keo dai hn mt thang, trm hoa sum hop...Thanh con la qu hng hy khuc. Ni y co "kich T Xuyn" c hat bng ting T Xuyn hinh thanh trn c s hp thu c im cac lan iu hat tai cac ni trong nc vao thi Vua Can Long nha Thanh...

Ngi Trung Quc co cu noi "n T Xuyn". Vi T Xuyn vao vung khi hu m t, nn a hinh thanh phong cach m thc vi c im chu yu la t cay. Thoi quen n ung khac nhau cua ngi di dn cac tinh a trao i vi nhau, phong phu thm ni dung m thc Thanh . m thc Thanh co ba loai ln gm trng phai m thc T Xuyn, mon n nhe va banh im tm. Trng phai m thc T Xuyn la mt trong bn trng phai m thc ln cua Trung Quc, co hn ba nghin mon n, my trm mon n ni ting, xao, tn, hp, ran, mu sc, hng vi, mui vi, tao hinh v.v hp dn moi ngi. Mon n nhe Thanh ni ting trong va ngoai nc, co my trm loai, gia re. Cac nha hang ban sui cao, banh tri, banh bao, Ma-po-dou-fu v.v a tr thanh mt "canh" trn ng ph Thanh . Mon lu T Xuyn xut hin my nm gn y cung rt ni ting ./.