Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

Nhng cam kt cua ai luc i vi ng bao ai Loan se khng thay i do s bp bnh cua tinh hinh
More>>
• Nhng cam kt cua ai luc i vi ng bao ai Loan se khng thay i do s bp bnh cua tinh hinh 2006/04/16
• Din an kinh t-thng mai hai b b mac tai Bc Kinh 2006/04/15
• Tng cng giao lu, bc cu ni hng ti hoa binh va phn vinh gia hai b 2006/04/14
• Din an kinh t-thng mai hai b eo bin ai Loan Trung Quc khai mac tai Bc Kinh 2006/04/14
• Chu tich Gia Khanh Lm phat biu tai Din an kinh t-thng mai hai b 2006/04/14
• Din an thng mai hai b khai mac tai Bc Kinh 2006/04/14
More>>

• Chu tich H Cm ao tip ng Lin Chin

• ng T Lp c chu tri l b mac

• L b mac

• Nha kinh t ni ting ai Loan bao cao tai Din an

• Nha kinh t TQ bao cao tai Din an

• Pho chu tich Quc dn ang TQ Lm Ich Th tra li phong vn

• Chu tich Gia Khanh Lm tip ng Lin Chin

• Chu tich Chinh hip Gia Khanh Lm phat biu tai l khai mac

• ng Lin Chin phat biu tai l khai mac

• Khai mac din an kinh t-thng mai hai b
More>>
Binh lun v cuc din an
• Hai b eo bin ai Loan Trung Quc tay trong tay mu cu cung co li, cung thng 2006/04/17
Sau hai ngay lam vic, Din an kinh t-thng mai hai b eo bin ai Loan Trung Quc a b mac ngay 15 tai Bc Kinh. Din an a nu ra nhng kin nghi chung v tng cng va su sc giao lu va hp tac kinh t, ai luc Trung Quc tuyn b 15 chinh sach va bin phap co li cho ng bao ai Loan...
• Din an kinh t-thng mai hai b eo bin ai Loan TQ khai mac tai Bc Kinh 2006/04/14
Cac nhn si cp cao cua ang cng san Trung Quc va Quc dn ang Trung Quc d Din an noi, tim nng hp tac kinh t gia hai b rt ln, ng bao hai b cn phai nm bt c hi...
• Din an kinh t-thng mai hai b eo bin ai Loan Trung Quc khng d ma co 2006/04/14
Din an la mt trong nhng ni dung quan trong trong "Nguyn vong chung phat trin hoa binh hai b" at c gia Tng bi th trung ng ang cng san Trung Quc H Cm ao va Chu tich Quc dn ang Trung Quc Lin Chin thang 4 nm ngoai...
• ng Lin Chin ln th 3 sang thm ai luc Trung Quc 2006/04/14
Chu tich danh d Quc dn ang Trung Quc Lin Chin chiu 13 dn oan ai biu ai Loan ti Bc Kinh d Din an kinh t-thng mai hai b. y la ln th 3 ng Lin Chin sang thm ai luc Trung Quc trong mt nm qua...
More>>