Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

T��ng Bi� th� H�� C��m �a�o h��i �a�m v��i T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh
• Chuy��n th�m Trung Qu��c cu�a T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh thu ����c tha�nh qua� r��c r��
• T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh k��t thu�c chuy��n th�m ta�i Trung Qu��c
• Bi� th� Ti�nh uy� Giang T�y L��ng Ba�o Hoa h��i ki��n T��ng Bi� th� Ban Ch��p ha�nh Trung ��ng �a�ng c��ng sa�n Vi��t Nam N�ng ���c Ma�nh
• Chu� ti�ch U�y ban Toa�n Qu��c Chi�nh hi��p Trung Qu��c Gia� Kha�nh L�m h��i ki��n T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh
• T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh tin t���ng ch��c ch��n r��ng Trung Qu��c se� t�� ch��c �-lim-pi�ch B��c Kinh xu��t s��c va� tha�nh c�ng
• Thu� t���ng �n Gia Ba�o h��i ki��n T��ng Bi� th� Ban Ch��p ha�nh Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Vi��t Nam N�ng ���c Ma�nh
Xem ti��p>>
A�nh

• ���t v��t t� g��m l��u ba�t va� s��a b��t do Vi��t Nam quy�n go�p ����c ch�� ���n Trung Qu��c

• T��ng Bi� Th� Ban Ch��p ha�nh Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Vi��t Nam N�ng ���c Ma�nh th�m S�n v��n ���ng Qu��c gia "T�� chim"

• Chu� ti�ch U�y ban Toa�n Qu��c Chi�nh hi��p Trung Qu��c Gia� Kha�nh L�m h��i ki��n T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o h��i ki��n T��ng Bi� th� Ban Ch��p ha�nh Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Vi��t Nam N�ng ���c Ma�nh
Xem ti��p>>
Ghi nh��n v�� quan h�� Trung-Vi��t
• T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh th�m chi�nh th��c Trung Qu��c co� a�nh h���ng s�u xa cho quan h�� Trung Qu��c-Vi��t Nam
Trung Qu��c va� Vi��t Nam co� ti�nh h��u nghi� truy��n th��ng l�u ���i va� b��n v��ng d���i s�� quan t�m va� da�y c�ng vun ���p cu�a m��y th�� h�� la�nh �a�o cu�a hai �a�ng va� hai n���c Trung Qu��c-Vi��t Nam. Nh��ng n�m qua, d���i s�� chi� �a�o cu�a ph��ng ch�m "16 ch�� va�ng" va� tinh th��n "4 t��t"...
• Chuy��n th�m Trung Qu��c s��p t��i cu�a T��ng bi� th� Vi��t Nam N�ng ���c Ma�nh se� co� a�nh h���ng s�u r��ng va� ti�ch c��c ���i v��i quan h�� hai n���c
T��ng Bi� th� Ban ch��p ha�nh Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Vi��t Nam N�ng ���c Ma�nh se� th�m Trung Qu��c t�� nga�y 30-5 ���n nga�y 2-6. G��n ��y, ���ng chi� Nguy��n Vinh Quang, C�ng s�� �a�i s�� qua�n Vi��t Nam ta�i Trung Qu��c �a� tra� l��i pho�ng v��n...
• Nh��ng n�m tha�ng chu�ng t�i sinh s��ng �� Trung Qu��c-pho�ng v��n m��t s�� ba�n l�u ho�c sinh Vi��t Nam ta�i Trung Qu��c
T��ng Bi� th� Ban Ch��p ha�nh Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Vi��t Nam N�ng ���c Ma�nh se� th�m chi�nh th��c Trung Qu��c t�� nga�y 30-5 ���n nga�y 2-6. Chuy��n th�m l��n na�y co� y� nghi�a tro�ng �a�i trong vi��c n�ng c��p quan h�� Trung Qu��c-Vi��t Nam...
Xem ti��p>>
Bi�nh lu��n ba�o chi� Vi��t Nam
• Ba�o chi� Vi��t Nam cho r��ng chuy��n th�m Trung Qu��c cu�a T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh co� a�nh h���ng s�u xa cho quan h�� Vi��t-Trung
Ba�o chi� Vi��t Nam s�� ra nga�y 3 ���ng loa�t ��ng xa� lu��n va� ba�i da�i cho r��ng chuy��n th�m l��n na�y go�p ph��n cu�ng c�� va� s�u s��c h�n n��a quan h�� hai n���c Vi��t-Trung ...
• T��ng Bi� th� k��t thu�c chuy��n th�m Trung Qu��c
Ha� N��i (TTXVN) � Chi��u 2/6, T��ng Bi� th� �a�ng C��ng sa�n Vi��t Nam N�ng ���c Ma�nh va� �oa�n �a�i bi��u c��p cao Vi��t Nam v�� ���n Ha� N��i, k��t thu�c chuy��n th�m h��u nghi� chi�nh th��c C��ng ho�a Nh�n d�n Trung Hoa...
• Tuy�n b�� chung Vi��t Nam-Trung Qu��c
Ha� N��i (TTXVN) � Nga�ay 1/6, Tuy�n b�� chung Vi��t Nam-Trung Qu��c �a� ����c ky� k��t ta�i thu� �� B��c Kinh (Trung Qu��c), nh�n chuy��n th�m h��u nghi� chi�nh th��c Trung Qu��c cu�a T��ng Bi� th� Ban ch��p ha�nh Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Vi��t Nam N�ng ���c Ma�nh...
• Ba�o Trung Qu��c ��a ���m v�� chuy��n th�m cu�a T��ng Bi� th�
Ha� N��i (TTXVN) � ca�c ba�o l��n cu�a Trung Qu��c nga�y 31/5 ���u t�ng �� vi� tri� trang tro�ng tr�n ���u trang nh��t tin-a�nh v�� chuy��n th�m h��u nghi� chi�nh th��c Trung Qu��c cu�a T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh va� �oa�n �a�i bi��u c��p cao Vi��t Nam...
Xem ti��p>>
Quan h�� hai n���c
• Quan h�� chi�nh tri� song ph��ng (n�m 2005 � n�m 2007)
Nga�y 20 ���n 24 tha�ng 3 n�m 2006, Uy� vi�n Th���ng vu� B�� Chi�nh tri� Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Trung Qu��c, Chu� ti�ch Chi�nh hi��p Trung Qu��c Gia� Kha�nh L�m �a� th�m h��u nghi� chi�nh th��c Vi��t Nam...
• Quan h�� chi�nh tri� song ph��ng (n�m 2004 - n�m 2005)
Nga�y 6 ���n nga�y 7 tha�ng 10 n�m 2004, nh��n l��i m��i cu�a Thu� t���ng n���c C��ng hoa� Xa� h��i chu� nghi�a Vi��t Nam Ph�n V�n Kha�i, Thu� t���ng Qu��c vu� vi��n n���c C��ng hoa� nh�n d�n Trung Hoa �n Gia Ba�o �a� th�m chi�nh th��c Vi��t Nam...
• Quan h�� Trung Qu��c�Vi��t Nam kh�ng ng��ng pha�t tri��n va�o chi��u s�u
Nh��ng n�m g��n ��y, d���i s�� chi� �a�o cu�a ph��ng ch�m 16 ch�� "la�ng gi��ng h��u nghi�, h��p ta�c toa�n di��n, ��n �i�nh l�u da�i, h���ng t��i t��ng lai" do la�nh �a�o hai n���c xa�c �i�nh, quan h�� la�ng gi��ng th�n thi��n va� h��p ta�c toa�n di��n.....
• Quan h�� ngoa�i giao gi��a TQ VN - giao l�u h��p ta�c trong li�nh v��c kinh t�� th��ng ma�i va� v�n ho�a
TQ va� VN thi��t l��p quan h�� ngoa�i giao va�o nga�y 18 tha�ng 1 n�m 1950 . Hai n���c va� nh�n d�n hai n���c Trung Qu��c Vi��t Nam co� ti�nh h��u nghi� truy��n th��ng l�u ���i . Trong cu��c ���u tranh ca�ch ma�ng l�u da�i , chi�nh phu� va� nh�n d�n TQ...
• H��p ta�c kinh t�� th��ng ma�i hai n���c Trung Vi��t
Sau n�m 1991 hai �a�ng, hai n���c Trung Vi��t th��c hi��n bi�nh th���ng hoa� quan h�� ���n nay, d���i s�� quan t�m u�ng h�� tr��c ti��p cu�a nha� la�nh �a�o va� chi�nh phu� hai n���c, quan h�� h��p ta�c kinh t�� th��ng ma�i hai n���c �a� ����c kh�i phu�c...
Xem ti��p>>
Vi��n tr�� kh��c phu�c thi�n tai
• Ca�c n���c Vi��t Nam, Mi-an-ma, Ga-b�ng, Th�� Nhi� Ky�, M�n-��-va vi��n tr�� cho vu�ng thi�n tai ���ng ���t Trung Qu��c
�a�i s�� Vi��t Nam ta�i Trung Qu��c Tr��n V�n Lu��t �a� trao khoa�n ti��n quy�n go�p cu�a ca�n b��, nh�n vi�n �a�i s�� qua�n Vi��t Nam, ca�c c� quan ba�o chi� Vi��t Nam th���ng tru� ta�i Trung Qu��c va� c�ng d�n Vi��t Nam ta�i B��c Kinh, ca� tha�y 25 nghi�n...
• Nha� la�nh �a�o ca�c n���c,T�� ch��c qu��c t�� va� nh�n si� ca�c gi��i t��i t��p ���n c� quan �a�i di��n Trung Qu��c �� ca�c n���c t���ng ni��m nh��ng ng���i g��p na�n trong ���ng ���t ma�nh V�n Xuy�n T�� Xuy�n
Ng���i ���ng ���u Chi�nh phu� cu�a ca�c n���c g��m co�: Thu� t���ng Chi�nh phu� Vi��t Nam Nguy��n T��n Du�ng, Thu� t���ng Pa-ki-xtan Gi-la-ni, Thu� t���ng La�o Bua-son Bup-pha-v�n, Thu� t���ng Anh Brao, Thu� t���ng Ph��n Lan Van-ha-nen v.v.
• H��i Ch�� th��p �o� Vi��t Nam quy�n t��ng 20 nghi�n USD cho H��i Ch�� th��p �o� Trung Qu��c ��� ta�i thi��t sau thi�n tai ���ng ���t.
Ba�o Nh�n D�n Vi��t Nam nga�y 16 ��a tin, H��i Ch�� th��p �o� Vi��t Nam nga�y 15 quy��t �i�nh quy�n t��ng 20 nghi�n USD cho H��i Ch�� th��p �o� Trung Qu��c ��� du�ng cho c�ng ta�c c��u tr�� va� ta�i thi��t sau thi�n tai ���ng ���t...
• Vi��t Nam quy�n go�p 200 nghi�n ��-la My� h�� tr�� Chi�nh phu� Trung Qu��c ta�i thi��t sau thi�n tai ���ng ���t
�a�i chu�ng t�i d��n la�i tin nga�y 15 cu�a "Ba�o Nh�n d�n " Vi��t Nam cho bi��t, Chi�nh phu� Vi��t Nam nga�y 14 quy��t �i�nh quy�n go�p 200 nghi�n ��-la My� ��� h�� tr�� Chi�nh phu� Trung Qu��c kh��c phu�c h��u qua� va� ta�i thi��t sau thi�n tai ���ng ���t...
Xem ti��p>>
Tha�nh t��u cu��c ���i m��i cu�a VN
• V�n ki��n �a�i h��i
Ba�o ca�o chi�nh tri� cu�a Ban Ch��p ha�nh Trung ��ng �a�ng C��ng sa�n Vi��t Nam kho�a IX ta�i �a�i h��i �a�i bi��u toa�n qu��c Vi��t Nam l��n th�� X cu�a �a�ng C��ng sa�n Vi��t Nam
Xem ti��p>>
Ca�c chuy�n ��� li�n quan
• Chuy�n ���: Chu� ti�ch n���c C�ng hoa� xa� h��i chu� nghi�a Vi��t Nam Nguy��n Minh Tri��t sang th�m Trung Qu��c
• Chuy�n ���: T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh th�m Trung Qu��c--2006
• Chuy�n ���: Chu� ti�ch Qu��c h��i Vi��t Nam Nguy��n Phu� Tro�ng th�m Trung Qu��c
• Chuy�n ���: Ky� ni��m l��n 57 nga�y thi��t l��p quan h�� ngoa�i giao Trung - Vi��t

Ti��u s�� to�m t��t ���ng chi� N�ng ���c Ma�nh