Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Lp trng cua cac nc ang phat trin tai Hi nghi Cp cao Pit-xbc Nhom G-20
• Chu tich H Cm ao kt thuc chuyn thm My v n Bc Kinh
• Trung Quc a ap dung thai rt co tinh thn trach nhim trong vn ty gia hi oai cua ng Nhn dn t
• Lp trng cua cac nc ang phat trin tai Hi nghi Cp cao Pit-xbc Nhom G-20
• B mac Hi nghi Cp cao Nhom G-20 tai Pit-xbc
• Chu tich Trung Quc H Cm ao kt thuc chuyn cng du ti My ln ng v nc
Xem tip>>
• B trng Ngoai giao Trung Quc Dng Khit Tri cho bit chuyn cng du ti My cua Chu tich H Cm ao thu c thanh qua rc r
• Bai phat biu cua Chu tich Trung Quc H Cm ao tai Hi nghi cp cao Nhom G-20 nu bt lp trng tinh thn trach nhim cua Trung Quc
Xem tip>>
Anh

• Chu tich H Cm ao d va oc tham lun quan trong tai phin thao lun chung ai hi ng LHQ khoa 64

• Chu tich H Cm ao hi kin Tng thng Nga

• Chu tich H Cm ao tip Tng thng Nam Phi Du-ma

• Chu tich H Cm ao d Hi nghi cp cao v bin i khi hu LHQ
Xem tip>>
Vai net v G-20
• Vai net v G-20

1/ G-20 gm: Ac-hen-ti-na, -xtry-li-a, Bra-xin, Ca-na-a, Trung Quc, Phap, c, n-, In--n-xi-a, I-ta-li-a, Nht Ban, M-hi-c, Nga, A-rp X-ut, Nam Phi, Han Quc, Th Nhi Ky, Anh, My va Lin minh chu u.

2/ Tai sao Ty Ban Nha va Ha Lan khng co trong G-20 nhng lai tham d Hi nghi cp cao Oa-sinh-tn ln trc?

Ty Ban Nha va Ha Lan a tham gia trong oan Phap vi t cach la thanh vin Lin minh chu u.

3/ Lich s cua Hi nghi cp cao G-20?

B trng Tai chinh va Thng c Ngn hang Trung ng cua 20 nc a tin hanh hi am t nm 1999, sau o mi nm t chc mt ln. Nm 2008, sau Hi nghi B trng Tai chinh va Thng c Ngn hang Trung ng, nguyn thu cua 20 nc a t chc Hi nghi cp cao tai Oa-sinh-tn, Thu Hoa Ky trong tinh hinh cuc khung hoang tai chinh lan rng ra toan cu.