Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chu tich H Cm ao d va oc tham lun quan trong tai phin thao lun chung ai hi ng LHQ khoa 64
   2009-09-24 17:57:33    cri

Theo tin ai chung ti: Chu tich nc Trung Quc H Cm ao ngay 23 tai Niu-ooc a d va oc tham lun quan trong tai phin thao lun chung ai hi ng Lin Hp Quc khoa th 64, trinh bay toan din quan im va chu trng cua Trung Quc i vi tinh hinh quc t va vn toan cu trong ai hin nay.

Chu tich H Cm ao noi, ng trc tinh hinh th gii hin nay, cng ng quc t cn tip tuc xit tay cung tin ln, gi quan nim hoa binh, phat trin, hp tac, cung thng, bao dung, thuc y xy dng th gii hai hoa hoa binh lu dai, cung nhau phn thinh.

Chu tich H Cm ao nhn manh, Trung Quc cang phat trin, ong gop i vi th gii se cang ln, c hi mang lai cho th gii se cang ln. Trung Quc se trc sau nh mt i con ng phat trin hoa binh, trc sau nh mt thi hanh chin lc cung co li cung thng, kin tri phat trin s hu nghi va hp tac vi tt ca cac nc trn c s nm nguyn tc cung tn tai hoa binh.

Trong tham lun Chu tich H Cm ao con tuyn b bin phap Trung Quc se giup hn na cac nc ang phat trin .