Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chu tich H Cm ao hi kin Tng thng Nga
   2009-09-24 09:18:32    cri

Theo tin ai chung ti: Ngay 23, tai Niu-ooc, My, Chu tich nc Trung Quc H Cm ao a hi kin Tng thng Nga Met-v-ep, hai bn a i su trao i y kin v quan h song phng, cac vn quc t va khu vc cung quan tm.

Chu tich H Cm ao noi, " cng quy hoach hp tac gia khu vc ng Bc Trung Quc vi vung Vin ng va Xi-b-ri Nga" c hai nc Trung-Nga chinh thc ph chun ln nay la mt vn kin co ni dung phong phu va rt quan trong, co y nghia quan trong trong vic thuc y s hp tac gia cac khu vc giap gii gia hai nc Trung-Nga, mong b, nganh hu quan cua hai nc gp rut thc hin, thuc y s hp tac gia cac ia phng hai nc khng ngng bc ln tm cao mi.

Chu tich H Cm ao con anh gia cao va cam n su sc vic Chinh phu Nga a danh cho Trung Quc s ung h kin inh va manh me sau khi xay ra s kin ngay 5-7 tai U-rum-xi, Khu t tri Uy-ua Tn Cng, Trung Quc.

Tng thng Met-v-ep noi, Nga se nghim chinh thc hin " cng quy hoach hp tac gia khu vc ng Bc Trung Quc va vung Vin ng va Xi-b-ri Nga". Va cho bit, Nga sn sang tip tuc hp tac vi Trung Quc trong cac linh vc phat trin in lc, nng lng hat nhn.

Tng thng Met-v-ep noi, cng vic Tn Cng hoan toan la cng vic ni b cua Trung Quc, bt c th lc bn ngoai nao u khng c can thip.