Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vai net v G-20
   2009-09-21 16:16:10    cri
Thanh phn va lich s cua G-20:

1/ G-20 gm: Ac-hen-ti-na, -xtry-li-a, Bra-xin, Ca-na-a, Trung Quc, Phap, c, n-, In--n-xi-a, I-ta-li-a, Nht Ban, M-hi-c, Nga, A-rp X-ut, Nam Phi, Han Quc, Th Nhi Ky, Anh, My va Lin minh chu u.

2/ Tai sao Ty Ban Nha va Ha Lan khng co trong G-20 nhng lai tham d Hi nghi cp cao Oa-sinh-tn ln trc?

Ty Ban Nha va Ha Lan a tham gia trong oan Phap vi t cach la thanh vin Lin minh chu u.

3/ Lich s cua Hi nghi cp cao G-20?

B trng Tai chinh va Thng c Ngn hang Trung ng cua 20 nc a tin hanh hi am t nm 1999, sau o mi nm t chc mt ln. Nm 2008, sau Hi nghi B trng Tai chinh va Thng c Ngn hang Trung ng, nguyn thu cua 20 nc a t chc Hi nghi cp cao tai Oa-sinh-tn, Thu Hoa Ky trong tinh hinh cuc khung hoang tai chinh lan rng ra toan cu.

4/ Hi nghi cp cao nm nay se din ra tai u? Gm nhng ai tham gia?

Ngay 2-4, nguyn thu cua 20 nc, Chu tich Lin minh chu u, ASEAN, Lin minh chu Phi va Chu tich Chng trinh i tac mi phat trin chu Phi se hi tu v Lun n, tham d Hi nghi cp cao. Ngoai ra, tham d hi nghi ln nay con co ai din cua mt s t chc quc t, trong o co Quy Tin t quc t, Ngn hang Th gii, Din an n inh tai chinh...

Chu va nhng vn quan tm cua Hi nghi cp cao ln nay:

5/ Muc tiu cua Hi nghi cp cao G-20 nm nay la gi?

Thang 2 nm nay, Thu tng Anh Brao a co bai phat biu din vn nhm xac inh chu cho Hi nghi cp cao G-20 din ra vao thang 4. ng a chi ra ba muc tiu ln la: a/ n inh thi trng tai chinh, giup cac gia inh va doanh nghip vt qua khung hoang kinh t. b/ Cai t h thng tai chinh quc t, tng cng hp tac kinh t quc t, xy dng lai long tin. c/ a nn kinh t toan cu vao quy ao phat trin bn vng.

Theo Hi nghi cp cao Lin minh chu u, Hi nghi B trng Tai chinh va Thng c Ngn hang Trung ng G-20 nhm chun bi va xac inh chu cho Hi nghi cp cao ln nay co th nhn thy ni dung cu th tp trung vao 4 mt: Kich thich kinh t, cai t h thng tai chinh va h thng tin t, tng cng vai tro cua Quy Tin t quc t va cac t chc quc t, phan i chu nghia bao h mu dich.

Mc du muc tiu la nht tri, nhng cac nc vn co bt ng v cac chinh sach cu th cung nh tun t thi hanh.

6/ Cac bt ng chu yu cua cac bn?

a/ Kich thich va cai cach, cai nao trc cai nao sau?

Kich thich kinh t trc hay la chn chinh trt t thi trng tai chinh trc, tng cng giam sat va quan ly? My nghing v kich thich kinh t trc, con Lin minh chu u lai nghing v chn chinh trt t thi trng tai chinh va tng cng giam sat. "Phe kich thich" bao gm: My, Anh va Nht Ban, con c va Phap la nhng nc st sng nht trong "phe giam sat va quan ly".

b/ Tng cng vai tro cua cac t chc tai chinh quc t

V mt nay co my ni dung: mt la phai cai t th ch hin hanh cua Quy Tin t quc t. Hai la phai tng thm vn cho Quy Tin t quc t. Chu tich IMF Xtrt-can cho rng cn phai tng gp i s vn hin nay, ln ti 500 ty USD. B trng Tai chinh My thi lai xut cn phai tng ln ti 750 ty USD.

Huy ng vn nh th nao? Phng an kha thi bao gm: ban Vang d tr cua IMF, phat hanh Vang giy cua IMF, tim kim s tai tr cua cac nc thanh vin. Hin nay, Nht Ban, Lin minh chu u va My a cho bit se gop vn 100 ty USD.

Vic cai cach th ch hin hanh va bao gm c cu khun kh: ty l v quyn bo phiu va quyn rut vn, hinh thc b nhim lanh ao..., cung bao gm v mt chc nng: liu co th xy dng h thng canh bao sm, anh gia chinh sach cu van thi trng cua cac nc theo tiu chun thng nht...V mt nay, gia cac nc phat trin va cac nc ang phat trin se i mt vi qua trinh cn bng lai li ich.

c/ Ln an chu nghia bao h mu dich

Mc du ting noi ty chay chu nghia bao h mu dich n t khp ni, Ngn hang Th gii trung tun thang 3 ra Bao cao vit, co 17 trong Nhom G-20 a a ra chinh sach bao h mu dich trong ng i khung hoang. Cac nc ln liu co phai noi mt ng, lam mt neo hay khng? Vong am phan -ha cua T chc Thng mai th gii liu co khi ng lai hay khng? S ln an i vi chu nghia bao h mu dich liu co tr thanh hanh ng hay khng? Tt ca nhng vn nay u ang c quan tm tai Hi nghi cp cao G-20.

7/ Cac chng trinh nghi s cu th?

Bao gm cac mt. Ngoai kich thich kinh t, cai cach tai chinh, cai t cac c quan tai chinh quc t ra, con co tn cng "Thin ang trn thu", tng cng quan ly i vi cac quy i ng, phong chu nghia bao h mu dich, ng i bin i khi hu, tng thm vic lam...