Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chu tich H Cm ao d Hi nghi cp cao v bin i khi hu LHQ
   2009-09-23 14:56:15    cri

Hi nghi cp cao Lin Hp Quc v bin i khi hu ngay 22 din ra tai tru s Lin Hp Quc Niu-ooc. Chu tich nc Trung Quc H Cm ao a co bai phat biu, xut cac sang kin v cng ng quc t ng i bin i khi hu, tuyn b Trung Quc sp ap dung cac bin phap mi va cho bit Trung Quc sn sang cung n lc, sit tay vi cac bn ng pho thach thc cua bin i khi hu.

1 2 3