Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chu tich Trung Quc H Cm ao kt thuc chuyn cng du ti My ln ng v nc
   2009-09-26 14:41:22    cri
Theo tin ai chung ti: Chiu 25 theo gi ia phng, Chu tich nc Trung Quc H Cm ao a ap chuyn c ln ng v nc sau khi tham d mt loat hi nghi cp cao din ra tai My.

Chu tich H Cm ao a ti My ngay 21 thang nay. Trong thi gian My, Chu tich H Cm ao a ln lt tham d Hi nghi Cp cao Lin Hp Quc v bin i khi hu, Phin hop thao lun chung cua ai hi ng Lin Hp Quc khoa 64 va Hi nghi Cp cao Hi ng Bao an v khng ph bin va giai tr vu khi hat nhn din ra tai Tru s Lin Hp Quc Niu-ooc, cung nh Hi nghi Cp cao ln th 3 cac nha lanh ao Nhom G-20 din ra tai Pit-xbc, ln lt co cac bai phat biu, trinh bay lp trng cua Trung Quc i vi cac vn nong hi toan cu hin nay nh bin i khi hu, khng ph bin hat nhn, khung hoang tai chinh quc t, v.v.