Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Lp trng cua cac nc ang phat trin tai Hi nghi Cp cao Pit-xbc Nhom G-20
   2009-09-26 16:24:03    Xin Hua

 

Theo Tn Hoa xa: Hi nghi Cp cao Nhom G-20 ngay 25 b mac tai Pit-xbc, My, cac nc ang phat trin a trinh bay lp trng cua minh i vi cac vn thao lun.

V thuc y kinh t th gii phuc hi va tng trng bn vng, Chu tich Trung Quc H Cm ao phat biu tai hi nghi noi, cac nc cn phai duy tri cng cua cac goi kich thich kinh t, bt k cac nc phat trin hay cac nc ang phat trin u cn phai ap dung bin phap thit thc va hiu qua hn, lam nhiu vic hn na trong vic thuc y tiu dung, m rng kich cu trong nc.

1 2