Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trung Quc a ap dung thai rt co tinh thn trach nhim trong vn ty gia hi oai cua ng Nhn dn t
   2009-09-26 17:27:42    Xin Hua
Theo Tn Hoa xa: Ngay 25, Th trng B Ngoai giao Trung Quc Ha A Phi phat biu vi bao chi tai Hi nghi Cp cao Pit-xbc cua Nhom G-20 cho bit, Chinh phu Trung Quc a ap dung thai rt co tinh thn trach nhim trong vn ty gia hi oai cua ng Nhn dn t, a ong gop quan trong cho tng trng va n inh cua kinh t th gii.

Th trng Ha A Phi cho bit, Trung Quc co ba nhn xet v s bp bnh cua ng -la My va cac ng tin d tr quc t chu yu. Th nht, la nhng ng tin d tr quc t chu yu, chinh sach tin t cua cac nc nay khng th chi xem xet n s anh hng i vi kinh t nc minh, ma cn phai xem xet s cn bng anh hng i vi kinh t cac nc khac. Th hai, cn phai tng cng iu phi chinh sach kinh t vi m trong o co chinh sach tin t, c bit la phai tng cng iu phi gia cac nn kinh t chu yu. Th ba, chinh sach tin t cua cac nc phat hanh ng tin d tr quc t chu yu cung thuc ni dung "anh gia tng h".