Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Cuc thi tim hiu toan cu nhn Ky nim "60 nm Quc khanh nc Cng hoa nhn dn Trung Hoa"

• L duyt binh nm 1952

• Nhng cng trinh tu b ai l Trng An Bc Kinh
Xem tip>>
Tin tc
• C quan truyn thng va chuyn gia hoc gia hai ngoai anh gia cao thanh tich rc r ma Trung Quc at c trong 60 nm 2009/10/07
• Chu tich H Cm ao chi ro hoat ng chao mng Quc khanh 60 nm la rt xut sc, rt thanh cng 2009/10/07
• Bao chi nc ngoai tip tuc binh lun v l mng Quc khanh Trung Quc 2009/10/06
• Nhn dn Nht bao ng binh lun vit, Mit tinh trong th on mng Quc Khanh th hin sc manh Trung Quc ang t hao 2009/10/05
• 3 ngay u trong dip nghi Quc khanh tiu thu tai cac im mang thng mai Bc Kinh a tng gn 30% so vi cung ky 2009/10/04
• Bao chi nc ngoai ca ngi thanh tu 60 nm nc Trung Hoa mi 2009/10/03
Xem tip>>
60 nm nc Trung Hoa mi
• Trung Quc 60 nm: i qua ma gio, i ln huy hoang
Gn y, nha vn Vng Mng, 75 tui, nha vn ni ting cua Trung Quc a ng bai trong chuyn muc cua Nhn dn Nht bao Trung Quc...
• Trung Quc ngay cang th hin hinh anh cua mt nc ln co tinh thn chiu trach nhim
Nc Trung Hoa mi thanh lp 60 nm nay, theo a sc manh tng hp cua nha nc tng bc nng cao, bt k la trong thuc y s phat trin chung cua kinh t...
• 60 nm nc Trung Hoa miHinh anh nc ln co tinh thn trach nhim cua Trung Quc ngay cang ro rang
Moi ngi ngay cang thng xuyn dung cum t "nc ln co tinh thn trach nhim" chi vai tro cua Trung Quc trn trng quc t...
• Con ng i hoc cua em Ly Thanh Minh
Em Ly Thanh Minh nm nay 16 tui, la hoc sinh nm th hai S trung, tc lp 8 cua thanh ph Bach Ngn tinh Cam Tuc, Ty Bc Trung Quc...
• Bng hoa ngh thut dn tc xan lan
Trung Quc la mt nc co nhiu dn tc, 56 dn tc chung sng hoa muc, trong khi o cac dn tc cung sang tao ra nhiu loai hinh ngh thut dn tc phong phu, a dang...
• Phn u khng ngng tao nn ky tich Trung Quc
Lai mt ky tich na: trong khi kinh t th gii lun su vao suy thoai, 6 thang u nm nay, kinh t Trung Quc vn gi a tng trng 7,1%, khin moi ngi quan tm...
• Phong vn B trng Giao duc Trung Quc Chu T va B trng Khoa hoc Cng ngh Trung Quc Van Cng
Nm nay la ky nim 60 nm Quc khanh Trung Quc. 60 nm qua, s nghip giao duc cua Trung Quc a thc hin s thay i ln...
• Thay i v phng thc lin lac cua gia inh ngi dn Bc Kinh Luc Tu Anh
Gia inh ngi dn thanh ph Bc Kinh, ba Luc Tu Anh, 59 tui nm trong mt T hp vin co hang trm nm lich s qun Ty Thanh...
Xem tip>>
Anh -- Sau cai cach m ca

• Bc Kinh t chc thanh cng -lim-pich ln th 29

• Lu Tng

• Thu hi Hng Cng

• Gia nhp T chc Thng mai th gii

• Xi nghip lin doanh u tin cua nganh dt may

• ai hi Th thao chu A

• in thoai di ng giao thc m phong:"Cuc gach"

• Tp vong

• Cng trinh tim lai vic lam

• Nhng "triu phu 10 nghin t"

• i bong chuyn n gianh chc v ich

• Kinh doanh ca th
Xem tip>>
L duyt binh Quc khanh
• Gii thiu toan canh 13 ln l duyt binh trong ngay Quc khanh cua nc Trung Hoa mi
• Nm 1999: L duyt binh chao mng Quc Khanh tron 50 nm
• Nm 1955: L duyt binh chao mng Quc Khanh tron 6 nm
• Nm 1954: L duyt binh chao mng Quc Khanh tron 5 nm
• Nm 1953: L duyt binh chao mng Quc Khanh tron 4 nm
• Nm 1952: L duyt binh chao mng Quc Khanh tron 3 nm
• Nm 1951: L duyt binh chao mng Quc Khanh tron 2 nm
• Vai net v L duyt binh 13 ln trc y
Xem tip>>
Thanh tu 60 nm
• Cung ng nng lng cua Trung Quc t "t cp t tuc" i n hp tac quc t
• Thanh tu 60 nm m ca i ngoai cua nc Trung Hoa mi
• S bng qua lich s "ai chung hoa" giao duc ai hoc
• Trung Quc thu c thanh tu to lng trong xy dng vn hoa 60 nm qua
• Tng san phm ni ia GDP cua cac khu vc dn tc Trung Quc nm 2008 vt qua 3.000 ty nhn dn t
• Phat trin cng nghip cua Trung Quc trong 60 nm qua
• Ty l thi hoa cua Trung Quc at 45,68%
• T ngheo kho i ln kha gia toan din
• Trung Quc thi hanh toan din quan ly Nha nc theo phap lut
• 22 dn tc thiu s co s dn tng i it Trung Quc thu c bc phat trin vt bc
• Giao duc nghia vu cua Trung Quc hoan thanh "bn bc nhay" trong 22 nm
Xem tip>>
Hu nghi Trung-Vit
• Nhng s kin ln trong quan h hu nghi Trung Quc-Vit Nam

Ngay 18-1-1950: nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa va nc Vit Nam Dn chu Cng hoa thit lp quan h ngoai giao.

Ngay 10-4-1950: ai Phat thanh Quc t Trung Quc chinh thc phat song Chng tinh phat thanh Ting Vit.

Ngay 12-8-1950: oan C vn qun s Trung Quc chi vin Vit Nam gm 250 ngi do ng chi Vi Quc Thanh lam Trng oan n Vit Nam, ng chi Vi Quc Thanh c b nhim lam c vn Qun uy va Tng T lnh Qun i Nhn dn Vit Nam.

Bai
• Mit tinh chao mng trong th 60 nm Quc Khanh chng kin nhng thanh cng to ln cua nc Trung Hoa mi
• Sau mi nm cua ti - Chng trinh c bit chao mng Quc khanh
• Trung Quc t chc chiu ai trong th chao mng 60 nm Quc khanh nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa
• Qun chung nhn dn cac ni Trung Quc vui mng on Quc khanh
• Trung Quc t chc ai hi  tuyn dng oan kt va tin b dn tc
• Th hai hoa: Nu bt c sc Trung Quc, ve ln bc tranh th gii
Xem tip>>