Thể lệ cuộc thi
Các tác phẩm mới nhất
Văn hay ý đẹp
Tìm hiểu Trung Quốc
• Non nước hữu tình
Dù chưa lần nào đặt chân đến Trung Quốc nhưng tôi biết được con người, cuộc sống...
• Ấn tượng Trung Quốc của Trần Thị Xuân
Một mùa xuân nũa lại đến với cả hai dân tộc chúng ta...
• Đôi mắt ông ngoại tôi
Ông rời quê hương "TRUNG HOA", vào năm 18 tuổi, chắc có lẽ đó là...
• Trung Quốc quá khứ và hiện tại
Tôi đến với Trung quốc lần đầu tiên là qua các bộ phim " Tây Du Kí"...
Thể hiện tài hoa & Tác phẩm Flash

• Video-Đại sứ Nguyễn Văn Thơ thăm Tứ Xuyên

• Video--Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt lần đầu tiên 2009

• Video--Liên hoan văn nghệ hữu nghị nhân dân biên giới Trung-Việt lần đầu tiên 2009
Bảng xếp hạng được ủng hộ
Bảng xếp hạng về sáng tạo
Các trường phối hợp tổ chức