Đường sắt Trung Quốc tổng cộng vận chuyển hơn 300 triệu lượt hành khách kể từ khi bắt đầu Xuân vận Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Cải cách toàn diện sâu rộng Trung ương Khoa học vũ trụ Trung Quốc: Đi sau nhưng phát triển vượt bậc