Hai Kỳ Họp 2021_fororder_haikyhop2021_1200
More >>

Tin Bài 

More

Hai Kỳ Họp TQ

  • 图片默认标题

    Hai kỳ họp Trung Quốc

    "Hai kỳ họp" là cách gọi tắt kỳ họp của Quốc hội và kỳ họp của Chính hiệp Trung Quốc. Mùa xuân hàng năm, Quốc hội và Chính hiệp sẽ lần lượt tổ chức một kỳ hội nghị, mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội và Chính hiệp là 5 năm. Ý nghĩa của "Hai kỳ họp" là: Tiến hành thu tập và chỉnh lý các thông tin và ý kiến của nhân dân mà các đại biểu và ủy viên thu thập được để trình lên Trung ương Đảng.
More >>

Tư liệu liên quan

Lựa chọn phương thức đăng nhập