Chàng trai I-ran Ehsan làm tình nguyện viên tại thành phố Ninh Ba Trung Quốc: Tôi muốn đóng góp một phần sức mình cho Trung Quốc Hội nhập chứ không tách rời thì kinh tế thế giới mới có thể sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng Bình Luận: “Nhà tù đen tối” – Vết nhơ nhân quyền và nguồn thu của cải của Mỹ