Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm 25 năm Hồng Công trở về Tổ quốc và lễ nhậm chức của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa 6 Lại thêm một bằng chứng rành rành về việc NATO hòng làm rối loạn thế giới Diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm 25 năm Hồng Công trở về Tổ quốc và Lễ nhậm chức của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa 6