Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  �a�i ho�c D�n t��c V�n Nam
   2009-09-29 18:12:44    CRIonline

�a�i ho�c D�n t��c V�n Nam la� m��t tr���ng �a�i ho�c t��ng h��p �a�o ta�o nh�n ta�i chuy�n m�n cao c��p ca�c d�n t��c, k�� ca� d�n t��c Ha�n, tha�nh l��p va�o nga�y 1-8-1951, la� m��t trong nh��ng tr���ng �a�i ho�c d�n t��c ����c tha�nh l��p s��m nh��t cu�a n���c C��ng hoa� Nh�n d�n Trung Hoa, va� cu�ng la� tr���ng �a�i ho�c tro�ng �i��m cu�a ti�nh do U�y ban d�n t��c Nha� n���c va� chi�nh quy��n nh�n d�n ti�nh V�n Nam cu�ng x�y d��ng, la� ��n vi� ����c x�y d��ng theo quy hoa�ch nha� n���c �a�o ta�o b��c ho�c ti��n si�.

Hi��n nay, �a�i ho�c D�n t��c V�n Nam co� m��t chuy�n nga�nh �a�o ta�o b��c ti��n si�, 50 chuy�n nga�nh �a�o ta�o tha�c si� va� 60 chuy�n nga�nh �a�o ta�o c�� nh�n, g��m 9 b�� m�n la�: Tri��t ho�c, Kinh t�� ho�c, Lu��t ho�c, Gia�o du�c ho�c, V�n ho�c, Li�ch s��, Khoa ho�c t�� nhi�n, Khoa ho�c-ky� thu��t, Qua�n ly� ho�c. Co� 12 chuy�n nga�nh tro�ng �i��m cu�a ti�nh. Tr���ng co� ca�c b��c ho�c nh� nghi�n c��u sinh ti��n si�, nghi�n c��u sinh tha�c si�, sinh vi�n h�� �a�i ho�c, l�u ho�c sinh n���c ngoa�i, v.v... 

Hi��n nay, �a�i ho�c D�n t��c V�n Nam co� 12.000 sinh vi�n �ang theo ho�c ta�i tr���ng (trong ca�c sinh vi�n �a�i ho�c, tr�n 50% la� ng���i d�n t��c thi��u s�� ), co� h�n 200 l�u ho�c sinh ���n t�� h�n 10 n���c, ngoa�i ra, co�n h�n 14.000 sinh vi�n cao ���ng da�nh cho ng���i tha�nh ni�n. Hi��n nay tr���ng co� 20 ho�c vi��n va� ban nh� Ho�c vi��n Tri��t ho�c, ho�c vi��n V�n hoa� D�n t��c, Ho�c vi��n Ng�n ng�� � V�n hoa� ��ng Nam A�, Nam A�, v.v... va� m��t c� quan nghi�n c��u tr��c thu��c ti�nh la� Vi��n nghi�n c��u D�n t��c ti�nh V�n Nam, m��t ba�o ta�ng d�n t��c, 42 c� quan nghi�n c��u, ����c x�y d��ng n�n C� s�� �a�o ta�o nh�n ta�i ng�n ng�� � v�n hoa� Trung Qu��c � ASEAN. 

Ca�c m�n ho�c ���c s��c va� co� l��i th�� cu�a �a�i ho�c D�n t��c V�n Nam la� d�n t��c ho�c, xa� h��i ho�c, li�ch s�� ho�c, v�n ho�c ng�n ng�� d�n t��c, ng�n ng�� � v�n hoa� ��ng Nam A�, ho�a ho�c (g��m d���c ho�c d�n t��c) v.v..., nh��t la� ca�c m�n D�n t��c ho�c, xa� h��i ho�c, li�ch s�� ho�c �a� gia�nh ����c tha�nh t��u n��i b��t trong x�y d��ng m�n ho�c va� nghi�n c��u khoa ho�c, tr���ng la� c� s�� nghi�n c��u d�n t��c ho�c quan tro�ng cu�a Trung Qu��c, t��ng nhi��u l��n ����c trao gia�i th���ng tha�nh qua� da�y ho�c �u tu�, tha�nh qua� nghi�n c��u khoa ho�c c��p nha� n���c va� c��p ti�nh. M��t s�� ��ng chuy�n gia, ho�c gia� n��i ti��ng v�� d�n t��c ho�c, li�ch s�� ho�c, xa� h��i ho�c cu�a tr���ng n��i ti��ng va� ngoa�i n���c, trong �o� co� gia�o s� Ma� Di��u, nha� d�n t��c ho�c, nha� s�� ho�c, nha� gia�o du�c ho�c; Gia�o s� Ta� Ba�n Th�, nha� s�� ho�c; Gia�o s� Tr��ng Ki��n Qu��c, chuy�n gia li�ch s�� c��n, hi��n �a�i Trung Qu��c; ... 

�a�i ho�c D�n t��c V�n Nam xu��t ba�n, pha�t ha�nh ba�n tri��t ho�c va� khoa ho�c xa� h��i "Ho�c ba�o �a�i ho�c D�n t��c V�n Nam" �i�nh ky� va� Ho�c ba�o D�n t��c, t��p san c�� l��n kh�ng �i�nh ky�, co� a�nh h���ng quan tro�ng trong nghi�n c��u v�n hoa� nh�n loa�i ho�c trong va� ngoa�i n���c.

�a�i ho�c D�n t��c V�n Nam la� m��t trong nh��ng tr���ng �a�i ho�c ti��p nh��n l�u ho�c sinh n���c ngoa�i s��m nh��t cu�a ti�nh V�n Nam va� la� ��n vi� quan tro�ng v�� da�y ti��ng Trung Qu��c cho ng���i n���c ngoa�i. Tr���ng co� th�� tuy��n sinh n���c ngoa�i va�o b��c �a�i ho�c va� b��c cao ho�c, �a� l��n l���t x�y d��ng quan h�� h��p ta�c giao l�u v��i 46 tr���ng �a�i ho�c va� c� quan nghi�n c��u cu�a h�n 10 n���c tr�n th�� gi��i nh� My�, Na uy, Nh��t Ba�n, Ha�n Qu��c, Tha�i Lan, Vi��t Nam, v.v... va� �a� cu�ng c�ng nh��n ho�c ph��n va� b��ng c��p v��i nhi��u tr���ng n���c ngoa�i.

�i�a chi� ma�ng: www.ynni.edu.cn