Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cung ng nng lng cua Trung Quc t "t cp t tuc" i n hp tac quc t
   2009-09-28 17:23:42    cri

T ngay thanh lp Nc Trung Hoa mi n trc ngay cai cach m ca, Trung Quc lun kin tri h thng cung ng nng lng "t cp t tuc". Sau cai cach m ca, Trung Quc bt u tham gia hp tac quc t nng lng, khng ngng tng cng mi lin h vi nng lng th gii.

Hin nay, linh vc hp tac quc t nng lng cua Trung Quc a t luc u vi du mo va khi t la chinh, tng bc m rng n nhiu mt nh U-ra-ni t nhin, than a, in lc, nng lng gio, nhin liu sinh khi, tit kim nng lng, trang-thit bi khoa hoc ky thut nng lng. Xet t khu san xut cung ng, cung t khai thac thm do thng ngun n nht, dn dn m rng n hp tac nht th hoa thng va ha ngun, bao gm loc, ch bin, ct gi vn tai, tiu thu v.v.

Hin nay, Trung Quc a cung hn 40 nc va khu vc trn th gii trin khai hp tac trong cac d an thm do khai thac, hoa cht loc du va ng ng. Nht la t nm 2008 n nay, hp tac nng lng quc t a gianh c s tin trin mang tinh t pha.

Di s hng dn cua Cuc Nng lng nha nc, Trung Quc a thit lp c ch hp tac nng lng song phng vi 36 nc, inh ky trin khai i thoai va giao lu. Nc i tng t cac nc xung quanh, Trung ng trong thi ky u, tng bc m rng n khu vc rng ln hn nh Trung A, chu Phi, chu My, chu ai Dng v.v, a che phu cac nc tiu thu va cac nc san xut nng lng chinh trn th gii .