Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  S bng qua lich s "ai chung hoa" giao duc ai hoc
   2009-09-28 17:21:41    cri

Nm 1949 khi thanh lp nc Trung Hoa mi, Trung Quc rt thiu nhn tai chuyn nghip, giao duc ai hoc rt khng phat trin, sinh vin tt nghip ai hoc luc o chi co 21 nghin ngi. Nm 1952, B Giao duc Trung Quc quyt inh tt ca cac trng ai hoc thi hanh thi tuyn sinh thng nht trong toan quc, nm o ca thay tuyn sinh 66 nghin ngi.

T nm 1958 n nm 1965, kim tra chinh tri a chim vi tri ni cm trong thi ln ai hoc.

Ngay 12 thang 10 nm 1977, Trung Quc chinh thc khi phuc ch thi thng nht tuyn sinh cac trng ai hoc. Nm 1978, thi ln ai hoc a gian oan 10 nm trong cach mang vn hoa a chinh thc t chc, t o vn mnh cua nhiu ngi Trung Quc a c thay i.

Tip sau nm 1999 cac trng ai hoc m rng quy m tuyn sinh, nm 2000 cac trng ai hoc tip tuc m rng quy m tuyn sinh, ng thi u tin cho vung min Ty. Sau o, cac trng ai hoc tuyn sinh lin tuc nhiu nm tng ln vi tc trn 400 nghin ngi.

Nm 1998 s tuyn sinh trong cac trng ai hoc Trung Quc la 1 triu linh 80 nghin ngi, theo a nm 1999 Trung Quc m rng quy m tuyn sinh ai hoc, nm 2006 con s nay tr thanh 5 triu linh 40 nghin ngi, nm 2007 ln ti 5 triu 600 nghin ngi. Nm nay, cac trng ai hoc Trung Quc d inh tuyn sinh 6 triu 290 nghin ngi, ln u tin vt qua 6 triu ngi trong lich s. Mt loat con s nay chng to, giao duc ai hoc cua Trung Quc a bc vao thi ky phat trin cao tc, giao duc ai hoc a khng con la "Th hang xa xi phm" cua mt s it ngi .