Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thanh tu 60 nm m ca i ngoai cua nc Trung Hoa mi
   2009-09-28 17:22:23    cri

60 nm qua, thng mai i ngoai cua Trung Quc a thc hin s nhay vot lich s, vi th nc ln thng mai ngay cang vng chc.

Thng mai i ngoai cua nc Trung Hoa mi, a bt u t t lua, che, thm chi hang nng san, thc phm nh lng bm ln, bi han ch bi mi trng chinh tri kinh t trong va ngoai nc, ngoai thng nhin chung tng trng chm. Nm 1978, Quc vu vin yu cu tim moi cach m rng san xut hang xut khu.

Nm 1986 hang dt may thay th du mo tr thanh l hang xut khu ln nht cua Trung Quc. Nm 1995, san phm c khi va in t thay th hang dt may tr thanh l hang xut khu ln nht cua Trung Quc. Nht la t khi gia nhp T chc Thng mai Th gii n nay, quy m ngoai thng cua Trung Quc a thc hin s phat trin nhay vot.

Nm 1950 kim ngach xut nhp khu cua Trung Quc va vt qua 1 ti USD, nm 2008 a ln ti 2561,6 ti USD, tng gp hn 2 nghin ln. Ti trong tng kim ngach xut nhp khu chim trong tng kim ngach thng mai th gii, t 0,9% nm 1950 tng n 8,86% nm 2008, tr thanh nc thng mai ln th ba va nc xut khu ln th hai trn th gii.

Tinh n cui thang 6 nm 2009, Trung Quc ca thay a ph chun thit lp 670 nghin doanh nghip u t vn nc ngoai, quy m thu hut vn nc ngoai t khng n co, dn dn t 1,9 ti USD thp nin 50 th ky trc phat trin n s dung vn nc ngoai thc t 898,42 ti USD .