Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nm 1999: L duyt binh chao mng Quc Khanh tron 50 nm
   2009-09-25 16:13:20    cri
Nm 1999, Tng Bi th Ban Chp hanh Trung ng ang Cng san Trung Quc, Chu tich Nc, Chu tich Qun uy Trung ng Giang Trach Dn a duyt cac n vi b i.

Cac n vi b i tham gia l duyt binh ln nay gm 17 phng i i b va 25 phng i -t. i hinh trn khng tng ln ti 10 th i. Nhng bin i nay anh du cac lc lng vu trang cua Qun Giai phong Nhn dn Trung Quc a c u hoa v kt cu. Cac n vi b i ra i trong thi ky mi cai cach m ca, trong o co n vi hang khng cua luc qun, qun thuy anh b, canh sat c nhim cua cng an vu trang va qun d bi ln u tin xut hin trong cac n vi b i tham gia l duyt binh.

Trong s 42 trang bi vu khi hang nng tham gia l duyt binh, chi co hai loai trang bi vu khi tng tham gia l duyt binh chao mng Quc Khanh ln th 35 nm, con nhng trang bi vu khi khac u la ln u tin ra mt cng chung, trong o trang bi vu khi mi chim trn 90%, la ln duyt binh chao mng Quc Khanh at trinh hin ai hoa cao nht trong lich s qun i Trung Quc.

Nu so vi l duyt binh chao mng Quc Khanh ln th 35 din ra cach y 15 nm, ham lng khoa hoc ky thut quc phong cua l duyt binh ln nay a nng cao, trang bi vu khi khoa hoc cng ngh cao tr thanh vu khi chu yu, hn na phn ln cac trang bi vu khi o u la do Trung Quc t ch tao san xut.