Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
• Va�i ne�t v�� �a�i "Ti��ng no�i Vi�nh B��c B��"

�a�i "Ti��ng no�i Vi�nh B��c B��" go�i t��t la� BBR, do �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c va� �a�i Pha�t thanh ���i ngoa�i Qua�ng T�y ph��i h��p tha�nh l��p. Ch��ng tri�nh pha�t thanh l��y tru� c��t Qua�ng T�y, h���ng ra ��ng-Nam A�, pha�t thanh b��ng 5 th��c ti��ng: ti��ng Anh, ti��ng Tha�i Lan, ti��ng Vi��t Nam, ti��ng Qua�ng ��ng va� ti��ng Ph�� th�ng Trung Qu��c, a�p du�ng hi�nh th��c pha�t thanh tr��c ti��p v��i th��i l���ng 17 gi�� ���ng h�� t�� 7 gi�� sa�ng ���n 24 gi�� ha�ng nga�y."L��p tr���ng Trung Qu��c, ���c s��c Qua�ng T�y, Bi��u �a�t qu��c t��" la� t�n chi� cu�a �a�i "Ti��ng no�i Vi�nh B��c B��"......

• Ba�i pha�t bi��u cu�a T��ng Gia�m ���c �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c V��ng Canh Ni�n ta�i l�� chi�nh th��c pha�t so�ng "Ti��ng no�i Vi�nh B��c B��"
• Ba�i pha�t bi��u cu�a ���ng chi� Th��m B��c Ha�i, Th���ng vu� �a�ng u�y, Tr���ng Ban Tuy�n truy��n Khu v��c tri� d�n t��c Choang Qua�ng T�y
• Ba�i pha�t bi��u cu�a ���ng chi� D��ng Ki��n Qu��c, Cu�c tr���ng, Pho� Bi� th� �a�ng u�y Cu�c Pha�t thanh, �i��n a�nh va� Truy��n hi�nh Khu t�� tri� d�n t��c Choang Qua�ng T�y
• L��i chu�c cu�a C� quan th���ng tru� �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c ta�i Xin-ga-po
• L��i chu�c m��ng cu�a C� quan th���ng tru� �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c ta�i B�ng C��c, Tha�i Lan
• L��i chu�c m��ng T��ng La�nh s�� V��ng qu��c Cam-pu-chia ta�i Nam Ninh
• L��i chu�c m��ng T��ng La�nh s�� Tha�i Lan ta�i Nam Ninh An-t�-p�ng
• L��i chu�c m��ng T��ng La�nh s�� Vi��t Nam ta�i Nam Ninh, �ng Nguy��n Anh Du�ng
Xem ti��p>>
A�nh