Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Vin nghin cu ky thut vu tru Trung Quc a t chc l m khoang khoang tr v cua tau Thn Chu 6...
More>>
• TQ se nng cao hn na nng lc v linh vc vu tru 10-29 18:51
• Tn la va v tinh cua TQ vn lp lanh trn vu tru sau khi Tau vu tru Thn Chu 6 khai hoan 10-25 08:58
• Thc nghim khoa hoc trn tau vu tru Thn Chu 6 thu c thanh cng 10-21 19:53
• Thu tng Thai Lan Thc-xin gi in chuc mng tau vu tru Thn Chu 6 Trung Quc thng li tr v 10-21 16:48
• T Thn Chu 5 n Thn Chu 6 - Nganh hang khng vu tru co ngi lai cua Trung Quc ct bc tin ln 10-20 18:59
• Lanh ao mt s nc ngoai chuc mng cua tau vu tru Thn Chu 6 10-20 16:10
• Sau vt mang trn khoang tr v tau Thn Chu 6 c trng bay vi cng chung 10-20 15:11
More>>

• Tau "Thn Chu 6" i trn quy ao

• Chuc mng phong tau thanh cng

• Hin trng Trung tm iu khin tau vu tru Bc Kinh

• Nha du hanh vu tru bao cao tinh hinh vi mt t

• Tau "Thn Chu 6" chun bi sn sang

• Anh m hinh - II

• Anh m hinh - I

• Sn phong tau

• Din tp ha xung tau

• iu chinh phng hng phong tau
More>>