Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Vi��n nghi�n c��u ky� thu��t vu� tru� Trung Qu��c �a� t�� ch��c l�� m�� khoang khoang tr�� v�� cu�a ta�u Th��n Ch�u 6...
More>>
• TQ se� n�ng cao h�n n��a n�ng l��c v�� li�nh v��c vu� tru� 10-29 18:51
• T�n l��a va� v�� tinh cu�a TQ v��n l��p la�nh tr�n vu� tru� sau khi Ta�u vu� tru� Th��n Ch�u 6 kha�i hoa�n 10-25 08:58
• Th��c nghi��m khoa ho�c tr�n ta�u vu� tru� Th��n Ch�u 6 thu ����c tha�nh c�ng 10-21 19:53
• Thu� t���ng Tha�i Lan Th��c-xi�n g��i �i��n chu�c m��ng ta�u vu� tru� Th��n Ch�u 6 Trung Qu��c th��ng l��i tr�� v�� 10-21 16:48
• T�� Th��n Ch�u 5 ���n Th��n Ch�u 6 - Nga�nh ha�ng kh�ng vu� tru� co� ng���i la�i cu�a Trung Qu��c c��t b���c ti��n l��n 10-20 18:59
• La�nh �a�o m��t s�� n���c ngoa�i chu�c m��ng cu�a ta�u vu� tru� Th��n Ch�u 6 10-20 16:10
• Sa�u v��t mang tr�n khoa�ng tr�� v�� ta�u Th��n Ch�u 6 ����c tr�ng ba�y v��i c�ng chu�ng 10-20 15:11
More>>

• Ta�u "Th��n Ch�u 6" �i tr�n quy� �a�o

• Chu�c m��ng pho�ng ta�u tha�nh c�ng

• Hi��n tr���ng Trung t�m �i��u khi��n ta�u vu� tru� B��c Kinh

• Nha� du ha�nh vu� tru� ba�o ca�o ti�nh hi�nh v��i m��t ���t

• Ta�u "Th��n Ch�u 6" chu��n bi� s��n sa�ng

• A�nh m� hi�nh - II

• A�nh m� hi�nh - I

• S�n pho�ng ta�u

• Di��n t��p ha� xu��ng ta�u

• �i��u chi�nh ph��ng h���ng pho�ng ta�u
More>>