Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-01-18 19:06:01    
D�� Ba�o Th��i Ti��t

cri

                                                           Ca�c tha�nh ph�� Qu��c T�� >>

Ca�c tha�nh ph�� Trung Qu��c:

 

Th��i ti��t ca�c tha�nh ph�� Qu��c T�� >>