Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2003-11-27 18:53:26    
Ban ti��ng Vi��t Nam

cri
Ban ti��ng Vi��t Nam �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��c ����c tha�nh l��p va�o n�m 1950. Trong n��a th�� ky� qua, ban ti��ng Vi��t Nam lu�n lu�n l��y vi��c giu�p ��� nh�n d�n Vi��t Nam hi��u bi��t h�n v�� Trung Qu��c cu�ng nh� th��t ch��t m��i ti�nh h��u nghi� l�u ���i gi��a nh�n d�n hai n���c Trung Vi��t la�m trung t�m va� t�n chi� cu�a mi�nh.

Ch��ng tri�nh pha�t thanh cu�a Ban ti��ng Vi��t Nam la� ch��ng tri�nh t��ng h��p. Ngoa�i ph��n th��i s��, ba�n tin Trung Qu��c, ba�n tin qu��c t�� ra, co�n co� nh��ng chuy�n ��� nh�: <���i s��ng kinh t��>, <���i s��ng xa� h��i>, cu�ng nh��ng ti��t mu�c mang ti�nh ch��t ki��n th��c, th���ng th��c va� phu�c vu� nh�: <�o�c truy��n>, v�n v�n. Ngoa�i ra, Ban ti��ng Vi��t Nam co�n th���ng xuy�n t�� ch��c ca�c cu��c thi v��i chu� ��� kha�c nhau ho��c da�n d��ng nh��ng ch��ng tri�nh ���c bi��t m��ng T��t nguy�n �a�n ha�ng n�m.

Ch��ng tri�nh pha�t thanh cu�a Ban ti��ng Vi��t Nam ����c th��c hi��n qua ma�y pha�t so�ng v��i c�ng su��t l��n 200 nghi�n oa�t, di��n phu� so�ng r��ng, hi��u qua� thu nghe t��t, trung bi�nh m��i n�m nh��n ����c khoa�ng 10 nghi�n b��c th� cu�a thi�nh gia� tr�n kh��p mo�i mi��n ���t n���c Vi��t Nam.

Toa�n th�� anh chi� em cu�a Ban ti��ng Vi��t Nam xin ch�n tha�nh ca�m �n ca�c ba�n thi�nh gia� Vi��t Nam �a� lu�n lu�n quan t�m theo do�i ch��ng tri�nh pha�t thanh cu�a chu�ng t�i.