Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc


Tng cng hp tac quc t nhm nhanh chong chin thng dich cum gia cm
TQ gianh c thanh tu to ln trong vic bao v di san th gii
Hi nghi uy ban di san th gii ln th 28 cua UNESCO t chc vao ngay 28 tai thanh ph T Chu tinh Giang T. Hi nghi uy ban di san th gii UNESCO mi nm t chc mt ln, hi nghi ln nay t chc t ngay 28 thang 6 n ngay 7 thang 7 tai thanh ph T Chu. y la ln u tin TQ t chc cung la Hi nghi uy ban di san th gii UNESCO...
Xem tip>>
Cu chuyn cui tun
• TQ m canh ca thun tin xut nhp canh cho cng dn 11-25 14:53
• Em be phuc th hin vn hoa rc r TQ,thuc y kinh t -lim-pich 11-18 14:30
• "Cn st Han ng" a lan ra khp toan cu 11-11 14:50
• "Cn st Han ng" a lan ra khp toan cu 11-11 14:47
• Cac phng tin truyn thng trong va ngoai nc anh gia cao chuyn thm cua chu tich nc TQ H Cm ao 11-04 13:47
• "Qui hoach 5 nm ln th 11" se mang lai nhiu li ich thc t cho nhn dn TQ 10-21 15:03
• Trin vong hi ch Trung Quc--ASEAN ln th hai 10-07 14:54
• TQ se co tin vui lin tuc trong thang 10 09-30 16:28
• Nm vn hoa Trung Phap ha man 09-23 10:06
• Tt Trung Thu truyn thng 09-16 09:14
• Mn bong chuyn bai cat Trung Quc gianh c s phat trin vt bc 09-09 17:26
• Cam nhn cua Tun Anh v tun vn hoa VN 09-09 16:44
• Thng tri khn cp v thit thc lam tt cng tac am bao cho sinh vin nm 2005 nhp trng thun li va thng sut 09-02 16:01
Xem tip>>