Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-09-30 16:28:43    
TQ se co tin vui lin tuc trong thang 10

cri
Mua thu Bc Kinh la mua ep nht trong nm, anh nng chan hoa, thi tit mat me. Mua thu thang 10 nm nay, TQ se co tin vui lin tuc.

Trc ht, la mng 1 thang 10quc khanh TQ. Nm nay la ky nim ln th 56 ngay thanh lp nc Cng Hoa Nhn Dn Trung Hoa. Khp t nc TQ t chc cac hoat ng phong phu chao mng quc khanh. Hin nay cac thanh ph ln TQ a chim ngp trong bin hoa ti va ting ci. Tai quang trng Thin An Mn Bc Kinh thu TQ, a b tri rt nhiu bn hoa trang im quang trng nh nhng nm trc. S b tri bn hoa nm nay ni bt chu "-lim-pich 2008". Tai quang trng Thin An Mn co th trng thy khu hiu -lim-pich 2008 "chung mt th gii, chung mt c m" b tri bng bn hoa, ngoai ra con s dung bn hoa b tri thanh nhng tao hinh lp th cac mn th thao nh bong a, bong r, bong ban v.v...Nhng bng hoa ti ep khng nhng trang im quang trng thin An Mn va thanh ph Bc Kinh, ma con mang lai bu khng khi vui ve cho nhn dn TQ vao dip quc khanh.

i vi nhn dn TQ ma noi, quc khanh mng 1 thang 10 con co y nghia la dip nghi 7 ngay thanh thanh thoai mai. Trong dip "tun l vang" quc khanh, ngi dn TQ co th i thm ba con ban be, i du lich, tn hng s nim vui cua ngay nghi. phi hp "tun l vang" quc khanh, cac nganh ng st hang khng cac ia phng tich cc chun bi, tng thm chuyn tau va chuyn bay lm thi trong thi gian tun l vang, cac im du lich cung a ra nhiu u ai phuc vu cho du khach, am bao mua du lich quc khanh cua nhn dn TQ.

Th hai, thang 10, hi nghi toan th ln th 5 ban chp hanh Trung ng ang Cng San TQ khoa 16 se triu tp tai Bc Kinh. Hi nghi ln nay se xac inh phng hng chinh sach cua TQ trong vai nm ti.Nhim vu chinh cua hi nghi ln nay la a ra d thao quy hoach phat trin 5 nm ln th 11. Ni dung d thao se nhn manh quan im phat trin khoa hoc va xy dng xa hi hai hoa, ly con ngi lam gc, thuc y s phat trin toan din, hai hoa va bn vng.

Tip n vao trung tun thang 10, "Thn chu 6"tau vu tru co ngi lai th hai cua TQ se phong tai trung tm phong v tinh Tu Tuyn TQ. Nha du hanh vu tru u tin TQ, anh hung vu tru Dng Li Vi cho bit, so vi tau vu tru "Thn chu 5", "Thn chu 6" it nht co hai im khac trc: mt la ln nay co hai nha du hanh vu tru cung thi hanh nhim vu; hai la thi gian du hanh trn vu tru t 5-7 ngay, dai hn nhiu so vi thi gian du hanh cua "Thn chu 5".

Hi ch TQ-ASEAN ln th hai se t chc tai thanh ph Nam Ninh khu t tri dn tc Choang Quang Ty TQ t ngay 19-22 thang 10. y khng nhng la tin vui cua TQ, ma cung la tin vui cua cac nc ASEAN. Hi ch TQ-ASEAN se thuc y vic xy dng khu mu dich t do TQ-ASEAN, khin TQ va cac nc ASEAN cung chia se c hi hp tac va phat trin.