Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2003-11-27 18:54:56    
Vai net v ai phat thanh quc t Trung Quc

cri
ai phat thanh quc t Trung Quc-CRI thanh lp ngay 3-12-1941 la ai phat thanh Quc gia phat song ra toan th gii duy nht cua Trung Quc . Tn chi cua ai la tng thm s hiu bit va tinh hu nghi gia nhn dn Trung Quc vi nhn dn cac nc trn th gii .

Trong nhng ngay u thanh lp,ai phat thanh quc t Trung Quc chi co chng trinh phat thanh ting Nht vi thi lng 15 phut / ngay . Trai qua 60 nm phat trin , hin a phat thanh bng 38 th ting nc ngoai , ting ph thng Trung Quc va 4 phng ngn Trung Quc vi tng thi lng 211 ting ng h/ngay . Ni dung bao gm thi s , phong s , cac chuyn v chinh tri , kinh t , vn hoa , khoa hoc ky thut ... phu song toan cu .

T nm 1984 , ai phat thanh Quc t ln lt m cac knh phat thanh i ni bng ting nc ngoai . Knh ting Anh tn s 91.5 m-ga-hec , song trung 1251 ki-l-hec phat lin tuc 18 gi ng h t 6 gi n 24 gi . Knh FM tn s 88.7 m-ga-hec phat lin tuc 18 gi ng h t 6 gi n 24 gi bng 9 th ting : Anh, Ty Ban Nha , A-rp, Phap , c , Triu Tin , Nht , Nga va ting Quang Chu Trung Quc .

ai phat thanh Quc t Trung Quc co 27 c quan phong vin thng tru tai cac chu luc trn th gii va c quan thng tru tai cac tinh , thanh ph , khu t tri trong nc va c khu hanh chinh Hng Cng , Ma-cao , hinh thanh mang thng tin s .

T nm 1987 , ai ln lt xy dng quan h truyn tip song hoc nghip vu thu knh vi ai phat thanh cua mi my nc va khu vc nh Anh , Phap , Thuy Si , Nga , Ty Ban Nha , Ca-na-a , Ma-li , Bra-xin , Cu-ba , My ...truyn tip song cac chng trinh phat thanh bng 20 th ting cua ai phat thanh Quc t Trung Quc ti vung bc My , My la tinh , Chu u , Chu Phi va Ty A . Ngoai ra ai con xy dng quan h truyn tip song hoc trao i chng trinh vi ai phat thanh , ai truyn hinh cua rt nhiu nc va khu vc trn th gii .

Hin nay ai phat thanh Quc t Trung Quc mi nm nhn c hn 600 nghin bc th thinh gia n t gn 200 nc va khu vc trn th gii . ng ao thinh gia hai ngoai a goi ai vi nhng cai tn thn mt la Cu ni giao lu gia Trung Quc vi nc ngoai , Knh tim hiu Trung Quc mt cach nhanh , tin va hu hiu nht .

Cui nm 1998 , mang In-t-net ai phat thanh Quc t Trung Quc chinh thc ra tuyn b hin a phat trin thanh cum mang thng tin a phng tin vi nhiu th ting gm cac mang thi s Trung vn , mang ngi Hoa toan cu , mang truyn hinh CRI , mang ting Anh , ting c , ting Ty Ban Nha , ting Triu Tin , ting Phap , ting Nga , ting B ao Nha va ting Nht cu thanh . Va nm 2000 c chinh phu Trung Quc cng nhn la mt trong 5 mang thi s quan trong Quc gia .

Nm 1999 , Tng cuc phat thanh , in anh va truyn hinh Quc gia Trung Quc a ph chun ai phat thanh quc t Trung Quc xy dng va cung cp chng trinh truyn hinh thi s quc t cho cac ai truyn hinh ia phng trong ca nc . Thang 10 cung nm , ai a truyn chng trinh thi s quc t cho ca nc qua v tinh thng tin Chu A-2 . Chng trinh truyn hinh chu yu cua ai gm cac chuyn muc : Th gii ngay nay , Vong quanh th gii , Kinh t toan cu , tap chi thi s toan cu , Cng ngh thng tin IT toan cu , tun bao quc t v,v .

ai phat thanh quc t Trung Quc hin co ba t bao la : T thi s th gii xut ban bng ting Trung , Bao ngi a th xut ban bng ting Anh va bao Tin tc va Hi m xut ban bng ting c .

Ngoai ra ai con co Nha xut ban va Cng ty phat hanh cac n phm bng ia nghe nhin .